Dannebrog

Grundlovsceremoni i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at blive dansk statsborger, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Du skal have været optaget på en lov om indfødsret før du kan deltage. Du skal deltage inden for 2 år efter lovens vedtagelse, ellers skal du starte forfra med ansøgningsproceduren. Der behandles 2 lovforslag årligt i Folketinget om indfødsret. I Faxe Kommune holder vi grundlovsceremonier 2 gange om året - i foråret og efteråret. Først når du har deltaget i en grundlovsceremoni er dit statsborgerskab gældende.

Tid & sted

I Faxe Kommune finder grundlovsceremonierne sted to gange om året - som regel marts og oktober måned.

Den næste grundlovsceremoni afholdes torsdag den 6. oktober  2022 kl. 15.00 - 17.00 i byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev. 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er  12. september 2022. tilmelding skal ske til sekretær Hanne Nielsen, Direktionssekretariatet hmn@faxekommune.dk 

Til ceremonien skal du medbringe

Gyldig legitimation med foto som for eksempel:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Sådan foregår grundlovsceremonien

En grundlovsceremoni foregår på følgende måde:

  • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation  som kontrolleres. 
  • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én af gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren underskriver erklæringen.
  • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt, og statsborgerbevis vil blive udleveret.
  • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretaget efter reglerne.
  • Herefter inviterer borgmesteren til en let buffet.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:25