Når du har gæld

Kontakt straks dem du skylder penge, hvis du har brug for en betalingsaftale

Jeg kan ikke betale min gæld – hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan betale de penge, du skylder, bør du hurtigt kontakte dine kreditorer. De er altid interesserede i at få deres penge tilbage, så du kan ofte aftale at betale fx mindre rater af gælden over en længere periode.

Kan jeg få eftergivet gæld?

Eftergivelse af gæld til det offentlige, som Gældsstyrelsen skal inddrive

For at få eftergivet din gæld helt eller delvist, skal din gæld være så stor, at du ikke er i stand til at betale den. Du har heller ikke inden for de nærmeste år udsigt til at kunne betale den. Det vurderer Gældsstyrelsen ud fra din gæld, hvad du ejer, dine indtægter og udgifter. Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu, har fx også indflydelse på vurderingen. Læs mere om eftergivelse på www.gaeldst.dk/eftergivelse.

Eftergivelse af gæld til private

I nogle tilfælde kan du forhandle dig frem til, at en privat kreditor slår en streg over noget af din gæld, så du får mulighed for at betale resten af det, du skylder.

Start Ansøg om eftergivelse af gæld

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min gæld til det offentlige?

Mangler du at betale penge til det offentlige, og har du ikke betalt din rykker til tiden, vil gælden blive inddrevet af Gældsstyrelsen. Det betyder, at Gældsstyrelsen inddriver din gæld på vegne af den, du skyldner penge, fx din kommune.

Hvad kan jeg selv gøre for at betale min gæld, som er til inddrivelse?

Du kan kontakte Gældsstyrelsen for at få et overblik over din gæld til det offentlige og få lavet en aftale om betaling af din gæld. Du kan eventuelt søge om at få lavet en afdragsordning. Det er Gældsstyrelsen, som afgør, om du kan få en afdragsordning.

Hvad kan Gældsstyrelsen gøre, hvis jeg ikke betaler min gæld?

Betaler du ikke din gæld, som er sendt til inddrivelse, har Gældsstyrelsen flere muligheder for at få pengene ind. Det kan fx være:

 • Modregning
  Gældsstyrelsen kan modregne penge, du har til gode hos det offentlige, fx skat, du skal have tilbage. Pengene bliver brugt til at betale af på din gæld.
 • Tilbageholde børne- og ungeydelse
  Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.
 • Lønindeholdelse
  Gældsstyrelsen kan trække en del af din indkomst, fx løn eller dagpenge og bruge beløbet til at betale gælden.
 • Udlæg
  Gældsstyrelsen kan tage udlæg i dine ejendele, fx hus, bil mv. Det betyder, at Gældsstyrelsen kan sælge ejendelene på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale gælden.
Renter og gebyrer

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, skal du betale daglige renter af beløbet. Inddrivelsesrenten er 9,9 procent om året (2023).

Den, du skylder penge, modtager renterne af din gæld.

Gældsstyrelsen kan desuden bede dig om at betale gebyr i forbindelse med gældsinddrivelse. Fx koster et rykkergebyr 140 kr. (2023), og hvis Gældsstyrelsen indkalder dig til møde med en pantefoged, en såkaldt tilsigelse til udlægsforretning, skal du betale et gebyr på 450 kr. (2023). Tager Gældsstyrelsen udlæg i dine værdier, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

Gældsstyrelsen modtager gebyr og renter af gebyr, der opkræves i forbindelse med gældsinddrivelsen.

Du kan læse mere om omkostninger i forbindelse med gældsinddrivelse i

Kontakt Gældsstyrelsen

Se hvordan på gaeldst.dk/kontakt (nyt vindue)

Hvad sker der, hvis jeg skal i fogedretten?

I sager om pengekrav på højst 50.000 kr. kan du ende i fogedretten, hvis du erkender, at du skylder pengene væk - men alligevel ikke har betalt dine afdrag. Er du uenig i kreditors krav, eller er sagen kompliceret, kan du bede en advokat om at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for advokatbistanden, men spørg i fogedretten, om du kan få gratis advokathjælp.

Du skal også betale alle omkostninger i sagen, med mindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen. Vinder du sagen, og har du haft advokathjælp, skal modparten betale omkostningerne til dig.

Hvad betyder det at være registreret som dårlig betaler?

Når du ikke betaler din gæld, risikerer du at blive registreret som dårlig betaler i Experians RKI-register. Er du først registreret her, kan du få meget svært ved at låne penge af andre kreditorer. Med NemID/MitID kan du se, om du er registreret i RKI. Du kan også ringe på telefon 87 46 56 56 og få oplyst, om du er registreret. Du bliver slettet fra RKI, når du har betalt det beløb, du skylder.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du klage til Gældsstyrelsen.

Opdateringsdato: 16.06.2022 - 12:38

Kontaktinformation

Bibliotek og Borgerservice

Haslev - Jernbanegade 62
Faxe - Rådhusvej 4

Mandag: 10:00 - 17:00

Tirsdag: 10:00 - 16:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10:00 - 17:00

Fredag: 10:00 - 13:00

Lørdag: 10:00 - 13:00 (kun i Haslev og kun første lørdag i måneden, minus juli og august)

Telefon: 56 20 30 00 i nedenstående tidsrum

Mandag - Fredag: 09:00 - 13:00