Pulje til støtte af samarbejdsprojekter mellem skole og forening

Skolerne skal i højere grad inddrage det lokale idræts-, kultur- og fritidsliv i skolen.

Faxe Kommune ønsker at støtte gode ideer til samarbejdsprojekter mellem folkeskolerne og de folkeoplysende foreninger i kommunen. For at få flest mulige erfaringer med dette samarbejde, kan der gives tilskud til forskelligartede aktiviteter.

Puljen er rettet mod folkeskolens 0-10. klasse, Ungdomsskolen, folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og aftenskolerne i Faxe Kommune.

Puljen er lavet i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Hvad støtter puljen?

Puljen er opdelt i to kategorier hhv. støtte til fælles samarbejdsprojekter og støtte til undervisningsforløb tilrettelagt af en forening

Puljen kan søges af skoler, foreninger, aftenskoler og Ungdomsskolen i samarbejde. Fælles samarbejdsprojekter eller aftale om undervisningsforløb tilrettelagt af en forenings skal indgås mellem skole og forening – ikke mellem skole og enkeltperson

Ved undervisningsforløb tilrettelagt af en forening, skal foreningsinstruktør og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og foreningsansvarlig (formand/næstformand) har godkendt projektet/aftalen.

Der gives tilskud til samarbejdet mellem skole og forening med max 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter). Der kan tillige søges om tilskud til planlægning af forløbet og evt. materialer samt til transport.

Fælles samarbejdsprojekter

Fælles samarbejdsprojekter kan være projekter, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen. Projekterne kan tillige være med til at fremme elevernes trivsel og læring.

• Samarbejdsprojekter der retter sig både mod skolen og foreningen
• Samarbejdsprojekter mellem aftenskolerne, foreninger, Ungdomsskolen og skolerne
• Partnerskabsprojekter
• Understøtter medlemstilgangen i foreningerne – motiverer/giver børn og unge lyst til at fortsætte foreningsaktiviteten i fritiden

Undervisningsforløb tilrettelagt af en forening

Undervisningsforløb tilrettelagt af en forening kan være tilbud der retter sig mod en klasse, hvor der er fokus på foreningens aktivitet. Undervisningen kan eksempelvis afvikles i foreningens lokaler.

Når tilskuddet er bevilget

Der skal ikke aflægges regnskab. Men bilag og dokumentation skal kunne fremlægges indenfor 5 år, hvis tilskuddet udtages til stikprøve eller revisionen ønsker det.

Der skal udarbejdes en kort evaluering af forløbet til fremtidig revidering og eller justering af retningslinjerne.

Tilskuddet udbetales til enten foreningens CVR nr. eller Skolens CVR nr.

Ansøgningsfrister

Ansøgningerne behandles løbende.

Bemærk: Ansøgninger skal være modtaget minimum 6 uger før projektet igangsættes.

Hvordan søger jeg ?

Du skal søge via Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Hvornår behandles ansøgningen?

Administrationen behandler projektansøgninger jf. retningslinjerne og der gives løbende svar.

Svar på ansøgningen?

Ansøgeren kan forvente svar umiddelbart efter administrationens behandling af ansøgningen inden for ca. 3-4 uger.

Yderligere oplysninger

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, så er I meget velkomne til at kontakte:

• Kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice på direkte tlf. 56 20 37 36 eller mail: tijab@faxekommune.dk

eller

• Skolekonsulent Kirsten Pugdahl Torp, tlf. 56 20 39 34 eller mail: kpugd@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 08.12.2020 - 09:12