Støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende

Faxe Kommunes demenskonsulenter tilbyder

  • Besøg i hjemmet til borger og pårørende
  • Vejledning om udredning og behandling
  • Råd og vejledning om de forandringer sygdommen kan give i hverdagen
  • Vejlede om kommunens øvrige tilbud, fx dagcentre, aflastningsophold, pårørendegrupper, Frirum, demenstræningsterapeuter m.m.
  • Vejlede om Faxe Kommunes plejeboliger
  • Vejlede om juridiske aspekter

 

Kontaktinformation

Demenskonsulenterne
Telefon: 5620 4990

Frirumsmedarbejderne
Mette: 2484 7442
Ulla: 5170 9102

Demenstræningsterapeuterne
Katja: 2926 0999
Dorte: 2926 0883

Leder af Demensenheden 
Marion Pihl Jensen
Telefon: 2345 8075

Opdateringsdato: 31.03.2022 - 15:00