Fritvalg af leverandør af madservice

Er du bevilget madservice, og bor du i eget hjem, kan du søge om et fritvalgsbevis til madservice

Er du bevilget madservice, og bor du i eget hjem, kan du søge om et fritvalgsbevis til madservice, ved at henvende dig til visitationen. Det et krav, at du eller din pårørende selv kan administrere madordningen, herunder bestilling og afmelding.

Med et fritvalgsbevis, skal du selv træffe aftale med en kro eller anden madleverandør, om køb af et hovedmåltid. Gennem fritvalgsbeviset ydes der et tilskud til din mad, svarende til det, der ydes til madservice gennem Det Danske Madhus.

Sådan gør du, hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis

Hvis du ønsker, at søge om et fritvalgsbevis, skal du kontakte Visitation Pleje i Faxe kommune. Når du ansøger om fritvalgsbeviset, vil en visitator drøfte din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordningen eller har andre, der kan gøre det for dig. Hvis det vurderes, at det ikke er tilfældet, kan din ansøgning blive afslået. Du kan også få frataget fritvalgsbeviset, hvis det viser sig, at du ikke kan administrere ordningen.

Får du tildelt et fritvalgsbevis, får du tilsendt fritvalgsbeviset, som du skal have din madleverandør til at udfylde. Du skal også aftale en dato for opstart af madordningen med din madleverandør. Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal din leverandør returnere det til Visitation Pleje og give dig en kopi.

Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før det er returneret til Visitation Pleje.

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21