Dag- og botilbud til voksne med handicap

Her finder du beskrivelserne af Faxe Kommunes dag- og botilbud for fysisk og psykisk handicappede voksne.

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud til voksne borgere med handicap, som har behov for det. Tilbuddene henvender sig til forskellige målgrupper, læs mere under tilbudsbeskrivelserne nedenfor.

Botilbud
Faxe Kommune råder over to typer botilbud til voksne med særlige behov: Midlertidige botilbud og længerevarende botilbud. Beskrivelserne af Faxe Kommunes botilbud kan du finde i afsnittene nedenfor. 

Kvalitetsstandarderne findes her:  Kvalitetsstandarder for botilbud til voksne og Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Dagtilbud
Faxe Kommune udbyder to typer dagtilbud til voksne med særlige behov: Aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt/beskyttet beskæftigelse. Beskrivelserne af Faxe Kommunes dagtilbud kan du finde i afsnittene nedenfor.

Kvalitetsstandarderne findes her: Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, serviceloven § 103 og Aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede

Visitation
For at komme i betragtning til dag- eller botilbud skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontaktinformation.

Tilsyn
Socialtilsyn Øst fører tilsyn med både botilbud og dagtilbud i Faxe Kommune. Nyeste tilsynsrapporter for tilbuddene ligger samlet her på hjemmesiden Tilsynsrapporter Handicap & Psykiatri

Kildebo - Midlertidigt botilbud

Kildebo - Center for Hjerneskaderehabilitering, er et specialiseret neuro-rehabiliteringstilbud, i et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107

Adresse
Præstøvej 86, 2. sal
4640 Faxe

Boliger
Kildebo består af 11 et-værelses boliger med eget bad og fælles køkken, stue og udearealer. En stor del af udearealerne og fællesfaciliteterne er indrettet med henblik på genoptræning.

Personalet på Kildebo arbejder i tværfaglige teams og består af bl.a. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagog, neuropsykolog, og husassistent.

Målgruppe
Voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, ulykker m.m.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til et ophold på Kildebo skal myndigheden i din hjemkommune indstille dig hertil. Du vil herefter blive indkaldt til en forundersøgelse på Kildebo. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder Line Hertz
Mail.: linhe@faxekommune.dk
Tlf.: 2974 44 50

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om Kildebo på hjemmesiden: https://kildebo.faxekommune.dk/

Recoveryskolen P86 - Midlertidigt botilbud

P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, er et rehabiliteringstilbud, i et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107

Adresse
Præstøvej 86
4640 Faxe

Boliger
P86 består af 20 et-værelses boliger, med eget bad og fælles køkken, stue og udearealer. En stor del af udearealerne og fællesfaciliteterne er indrettet med henblik på genoptræning.

Personalet på P86 har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe
Det er typisk yngre mennesker, der er i forløb på P86.
Nogen har haft en vanskelig start på tilværelsen på grund af sociale forhold eller begivenheder. Andre har oplevet at være psykisk syge i en periode af deres liv, hvilket måske har betydet, at man ikke har kunnet gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde. Fælles for alle er, at man ønsker at udvikle sig og komme videre i tilværelsen og blive så uafhængig af offentlig støtte som muligt.

Socialtilsyn Øst har godkendt P86 til følgende målgrupper: Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, stressbelastning, anden psykisk vanskelighed, angst, andet socialt problem, depression, personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til et ophold på P86 skal myndigheden i din hjemkommune indstille hertil. Du vil herefter blive indkaldt til en forundersøgelse på P86. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder Christina Tønnov
Mail: ctnno@faxekommune.dk
Tlf: 2015 2032

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om P86 i bilaget nedenfor.

 
BilagStørrelse
PDF ikon p86_handout_12.12.2022.pdf449.52 KB

Faxe Kollegiet - Midlertidigt botilbud

Faxe Kollegiet er et midlertidigt botilbud efter Serviceloven § 107

Adresse
Hertelsvej 14 og 16, 4640 Faxe

Boliger
Kollegiet består af to huse. Der er fem værelser i det ene og seks værelser i det andet hus.

På kollegiet får du dit eget værelse. Køkken, opholdsstue og toiletter/bad, samt have med terrasse, deler du med dem du bor i hus med.

Personalet på Faxe Kollegiet har enten en pædagogisk eller en sundhedsfaglig baggrund. 

Målgruppe
Faxe Kollegiet er godkendt af Socialtilsyn Øst til målgrupper indenfor udviklingshæmning, autismespektrum og/eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Kollegiet er for unge under Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Faxe Kommune. Kollegiet er for de elever, som er parate til at bo med pædagogisk støtte i dag og aftentimer, men som kan klare sig alene om natten. Der er plads til 11 elever på kollegiet, hvilket svarer til omkring en tredjedel af eleverne på den samlede STU i Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

Praktiske oplysninger
Du kan søge bolig her, hvis du er i målgruppen til STU og fra det øjeblik du er optaget på FSUs STU. Hvis du får en plads, kan du bo her til du er færdig med den tre årige STU. Vi hjælper dig med at blive skrevet op til bolig allerede når du flytter ind, fordi ventetiden på lejelejligheder er lang.

Du kan også søge værelse på Kollegiet, hvis du tager din STU på et andet uddannelsessted end FSU.

Hvis du gerne vil flytte ind på kollegiet, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder Faxe Kollegiet, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside

Rådhusvej 63 - Længerevarende botilbud

Rådhusvej 63 er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
Rådhusvej 63
4640 Faxe

Boliger
Rådhusvej 63 består af 22 to-værelses boliger, beliggende på Rådhusvej nr. 39-45 og nr. 61-65. Hver bolig består af stue/køkken, soveværelse og bad.

Der er tilknyttet et fælleshus til boligerne: nr. 63A, her finder du også administrationen.

Personalet på Rådhusvej 63 har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe
Rådhusvej 63 henvender sig primært til voksne borgere med fysisk, psykisk og/eller social funktions­nedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere
Rådhusvej 63 er en del af Socialpædagogisk Center - Øst.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.

Rådhusvej 67 - Længerevarende botilbud

Rådhusvej 67 er et længerevarende botilbud efter almenlovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
Rådhusvej 67
4640 Faxe

Boliger
Rådhusvej 67 besår af 6 et-værelses boliger. Hver bolig består af stue/køkken, bad og terrasse. Der er fællesrum med køkken og dagligstue, samt fælles terrasse i tilknytning til boligerne.

Personalet på Rådhusvej 67 har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe
Rådhusvej 67 henvender sig til voksne borgere med senhjerneskade efter trafikulykker, arbejdsulykker, apopleksi, og til borgere med muskelsvind og cerebral parese.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere
Rådhusvej 67 er en del af Socialpædagogisk Center - Øst.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.

Hertelsvej 18-60 - Længerevarende botilbud

Hertelsvej  18-60 er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
Hertelsvej 18-60
4640 Faxe

Boliger
Hertelsvej består af 21 boliger på hver 65 m2. Indrettet som et- eller to-værelses boliger med eget køkken og bad, samt terrasse. Der er fællesrum tilknyttet alle boligerne.

Personalet på Hertelsvej 18-60 har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe
Hertelsvej 18-60 henvender sig primært til borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning og/eller social funktionsnedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere
Hertelsvej 18-60 er en del af Socialpædagogisk Center - Øst.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.

T-Huset - Længerevarende botilbud

T-Huset er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
T-Huset
Frederiksgade 8
4690 Haslev

Boliger
T-Huset består af 9 to-værelses boliger med køkken/stue, soveværelse. Der er desuden tilknyttet et fællesrum til boligerne.

Personalet i T-Huset har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe
T-Huset henvender sig primært til voksne borgere med funktionsnedsættelser grundet psykiske, kognitive og eller sociale omstændigheder.

Målgruppens forudsætninger og alder betyder, at tilbuddet i begrænset omfang retter sig imod behov for uddannelse og beskæftigelse, men i højere grad aktivitetstilbud og væresteder.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Kst. Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 20 37 41 52

Hvis du vil vide mere
T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center - Vest. Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.

T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center – Vest.
Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.

T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center – Vest.
Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.

BilagStørrelse
PDF ikon t-huset_handout_hjemmeside.pdf333 KB

Tycho Brahes Vej 4+6A - Længerevarende botilbud

Tycho Brahes Vej 4 og 6A er længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
Tycho Brahes Vej 4 + 6A
4690 Haslev

Boliger
Tycho Brahes Vej består af 21 to-værelses boliger på hver 65 m2. Boligerne består af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er et fællesrum i tilknytning til boligerne.

Alle boliger er beregnet til 1 person.

Administration og Aktivitetshus ligger på Tycho Brahes Vej 2.

Personale på Tycho Brahes Vej har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe
Tycho Brahes Vej henvender sig primært til voksne borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning.

Alle borgere tages i betragtning ved visitation af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Kst. Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere
Tycho Brahes Vej 4 og 6A er en del af Socialpædagogisk Center - Vest.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.

Tycho Brahes Vej 6B - Længerevarende botilbud

Tycho Brahes Vej 6B er længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85

Adresse
Tycho Brahes Vej 6B
4690 Haslev

Boliger
Tycho Brahes Vej 6B består af 18 to-værelses boliger med stue/køkken, soveværelse og bad. Der er fællesrum i tilknytning til disse 17 boliger.

Alle boliger er beregnet til 1 person.

Administration og Aktivitetshus ligger på Tycho Brahes Vej 2.

Personale på Tycho Brahes Vej har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe
Tycho Brahes Vej henvender sig primært til voksne borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning, som er fyldt 18 år. Nogle med psykiatrisk overbygning.

Alle borgere tages i betragtning ved visitation af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Kst. centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere
Tycho Brahes Vej 6B er en del af Socialpædagogisk Center - Vest.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.

 

A-Huset - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitetshuset (A-huset) er samvær- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104

A-huset i Haslev er en del af Aktivitetshusene under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Det åbnede i april 2014, bygget i forbindelse med borgernes boliger, og har ca. 25 brugere.

Adresse
Tycho Brahes Vej 2
4690 Haslev

Aktiviteter
Brugerne er dagligt delt i grupper, så nogle er på udflugt med A-husenes bus, nogle besøger Aktivitetsparken i Faxe og nogle er på Tycho Brahes Vej til forskellige aktiviteter.

Målgruppe
Brugerne af A-huset er en blandet gruppe, lidt oppe i årene, og med forskellige problematikker og diagnoser. Betegnende for gruppen er, at deres handicap hæmmer dem i udfoldelse af et ordinært liv. En del sidder i kørestol, og mange skal have hjælp i forhold til at spise og med personlig hygiejne.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning som bruger af A-huset skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder A-husene, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside

Aktivitetsparken - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitetsparken er samvær- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104

Aktivitetsparken i Faxe blev etableret i foråret 2012 og er en del af Aktivitetshusene under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

Adresse
Industriparken 4
4640 Faxe

Aktiviteter
Der tilbydes aktiviteter som musik og sang, bevægelse, gåture, højtlæsning, madlavning, sansehave, udflugter, IT på Ipad, spil og kreative aktiviteter – alt i alt et understøttende miljø, hvor mulighederne er mange.

Målgruppe
Brugerne af Aktivitetsparken er en blandet gruppe, med forskellige problematikker og diagnoser.

Praktiske oplysninger
For at komme i betragtning som bruger i Aktivitetsparken skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder Aktivitetsparken, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside

FSU - Beskyttet beskæftigelse

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) tilbyder Beskyttet Beskæftigelse under Serviceloven § 103

Adresse
Industriparken 4
4640 Faxe

Aktiviteter
Beskæftigelsesmulighederne for borgerne er b.la.: Trykkeri, Medie og DGI; Musikfordybelse; Praksis – med opdeling i Metal, Snedker og Grønt Vedligehold; Pakkeri på virksomhed; Krea – Tur Onsdag – Praksis; Caféer med fokus på Ligeværd; Klubaften

Målgruppe
Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger
Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

For at komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse i FSU skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder Aktivitetsparken, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside

 

Faxe Vandrerhjem - Beskyttet beskæftigelse

Danhostel Faxe Vandrerhjem tilbyder Beskyttet Beskæftigelse under Servicelovens § 103

Adresse
Østervej 4
4640 Faxe

Aktiviteter
Beskæftigelsesmulighederne for borgerne er bl.a.: Håndværk/pedel/serviceområdet; Det grønne område; Selskabs-/tjenerholdet; Køkkenområdet; Cafédrift; Værelses- og lokaleservice.

Målgruppe
Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger
Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

For at komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse i FSU skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt
Morten Romme/Charlotte Henriksen
Mail: faxe@danhostel.dk
Tlf.: 5671 4181

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om Vandrerhjemmet, herunder Den Sociale Virksomhed, her: https://danhostelfaxe.dk/den-sociale-virksomhed/

Kontaktinformation

Visitation, Handicap & Psykiatri

Telefon: 5620 3000

Mail: teampsykhandi@faxekommune.dk

Adresse:
Søndergade 12, 4690 Haslev

Telefontid:
Mandag, tirsdag: 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag, fredag: 9.00-10.00

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:20