Tandregulering

I Faxe Kommunale Tandpleje bliver alle børn undersøgt for tandstillingsfejl omkring 10-11 års-alderen. Sundhedsstyrelsen har opstillet retningslinier for, hvornår den kommunale tandpleje skal tilbyde en tandreguleringsbehandling.
 

Falder jeres barns tandstilling ind under retningslinjerne for behandling - Link til sundhedsstyrelsen - vil behandlingen tilbydes hos Faxe Kommunale Tandpleje og være vederlagsfri her.

Falder jeres barn ikke under retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, vil det betyde, at den kommunale tandpleje ikke kan / ikke er forpligtet til at tilbyde behandling. I har dog altid mulighed for at få tandregulering hos en privat praktiserende specialtandlæge, men for egen regning.

Valget af behandlingsprincip afhænger af tandstillingsfejlen og barnets alder. Derfor bliver der altid lavet et materiale (aftryk af tænderne, røntgenbilleder af tænder, kranie og hånd) før en igangsættelse af behandlingen for at kunne stille de rigtige diagnoser og vælge den bedst mulige behandlingsform for den enkelte. Nogle gange vil det blive nødvendigt at skulle trække tænder ud for at få tilstrækkelig plads.

Et godt stabil resultat opnås kun ved hjælp af en dynamisk indsats fra den der skal bruge bøjlerne. Da behandlingerne ofte strækker sig over flere år, er en opbakning fra forældrene til deres børn nødvendig. Nogle gange opnås det ønskede resultat ikke. Dette kan skyldes
• Udeblivelser
• Manglende brug af bøjler
• Dårlig mundhygiejne, således at behandlingen må afbrydes
• At tænderne ikke kan tåle at blive flyttet, og at man derfor må søge et kompromis. Derfor tages løbende røntgenbilleder

Flere oplysninger om tandregulering fås på www.denkommunaletandpleje.dk

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.15 - 12, samt tirsdag og onsdag kl. 15.15 - 17.00.

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

Akut behandling:
Ved akut opstået behandlingsbehov uden for telefontiden i klinikkens åbningstid kan NØDTELEFONEN kontaktes på tlf. 56 20 33 20.
Nødtelefonen er udelukkende til akutte henvendelser, som ikke kan udsættes til næste telefontid.

Opdateringsdato: 26.01.2023 - 09:31