Kvindekrisecenter

Socialudvalget vedtog den 20. januar 2020 kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter efter serviceloven § 109.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Målgruppen er kvinder, der aktuelt er i krise, og som på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold ikke kan opholde sig i eget hjem. Kvinden kan være ledsaget af sine børn. Kvinden skal have lovligt ophold i Danmark Kvinder, som ikke har været udsat for vold, men er hjemløse grundet akutte, sociale begivenheder, kan ikke få ophold på kvindekrisecentrene, men kan henvende sig til andre tilbud og herberger, som hører under anden lovgivning.

Ophold på kvindekrisecentre: Landets krisecentre tilbyder husly, omsorg, rådgivning og sikkerhed. Krisecentrene har uddannede medarbejdere, der har erfaring med at tale om vold. De har desuden viden om, hvad volden gør ved et menneske, og hvilke følger den kan få. De har også erfaring med, hvad der sker, når man bryder med volden og kan støtte kvinden i den situation, hun er i.

Koordinerende rådgivning: Den koordinerende rådgivning ydes i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte kommunens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes tidligst muligt, og senest når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes. Rådgivningen gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig, og den kan eventuelt ved behov fortsætte i op til seks måneder efter udflytningen fra krisecentret.

Psykologbehandling til medfølgende børn: Børn under 18 år modtager omsorg og støtte under opholdet. Der tilbydes psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i krisecenter – uanset opholdets varighed. Psykologbehandling iværksættes under barnets ophold på krisecenter eller i umiddelbar forlængelse heraf. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Psykologbehandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer - afhængigt af barnets behov. Efter fire timer psykologbehandling vurderer psykologen, om barnet har behov for yderligere psykologbehandling. Psykologen orienterer krisecentret og Myndighed Social herom, inden der ydes flere timer.

Kvinden kan selv rette henvendelse til kvindekrisecentret om optagelse. Optagelse kan også ske efter henvisning fra offentlige myndigheder.

 

Du kan læse kvalitetsstandarden i sin fulde længde herunder.

Opdateringsdato: 24.11.2022 - 14:05