Socialt udsatte

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte, herunder væresteder, muligheder for rådgivning og Socialt Frikort. 

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte, herunder væresteder, muligheder for rådgivning og Socialt Frikort.

Værestedet Café Paraplyen i Haslev

Hvem
Café Paraplyen er en social café, med plads til alle, der har plads til andre. Café Paraplyen henvender sig til alle, dog først og fremmest ensomme, socialt udsatte og/eller psykisk sårbare, som har brug for at komme et sted, hvor de bliver mødt på en ligeværdig og respektfuld måde.

Hvor
Vestergade 4, 4690 Haslev

Hvornår
Værestedet holder åbent i følgende tidsrum:

Mandag: 9.00-15.00
Tirsdag: 9.00-15.00
Onsdag: 9.00-20.00
Torsdag: 9.00-15.00
Fredag: 9.00-15.00
Lørdag: LUKKET
Søndag: 9.00-12.00

Hvordan
Alle er velkomne til at kigge ind, der er altid kaffe på kanden:-) Du vil blive budt velkommen af frivillige medarbejdere, som kan fortælle om Café Paraplyens mange tilbud og aktiviteter.

Café Paraplyens brugere får tilbudt morgenmad hver dag kl. 9.00, undtagen lørdag.

Du kan købe dagens ret mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-13. Onsdag holdes aften åbent med spisning kl. 17.30. Der er begrænset plads, så husk at bestille bord på: 46 16 10 00

Kontakt
Café Paraplyen er en del af KFUMs Sociale Arbejde.
Du kan ringe til Café Paraplyen: 46 16 10 00
Du kan skrive til Café Paraplyen på: paraplyen.haslev@kfumsoc.dk

Hvis du vil vide mere
Besøg Café Paraplyens egen hjemmeside her.
Besøg Café Paraplyens egen Facebookside her.

Værestedet Frederiksgade i Haslev

Hvem
Værestedet Frederiksgade er åbent for udsatte borgere i bred forstand, det kan være psykisk sårbare og socialt udsatte borgere.

Hvor
Frederiksgade 6, 4690 Haslev

Hvornår
Værestedet holder åbent i følgende tidsrum:

Mandag: 8.00-16.00
Tirsdag: 8.00-16.00
Onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.00

Der er desuden åbent ved aktiviteter og efter aftale.

Hvordan
Alle er velkomne til at kigge ind. Personale og brugere viser gerne rundt og introducerer nye borgere til værestedets tilbud og fællesskaber. Pårørende, venner og naboer er også velkomne.

Kontakt
Værestedet Frederiksgade er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.
Du kan ringe til Værestedet Frederiksgade på: 23 63 55 32
Du kan skrive til Banebryderne på: banebryderne@faxekommune.dk

Hvis du vil vide mere
Besøg Værestedet Frederiksgades Facebook side her.
 

Værestedet 76F i Faxe

Hvem
Værestedet 76F er åbent for udsatte borgere i bred forstand, det kan være psykisk sårbare og socialt udsatte borgere.

Hvor
Præstøvej 76F, 4640 Faxe

Hvornår
Værestedet holder åbent i følgende tidsrum:

Mandag: 8.00-16.00
Tirsdag: 8.00-16.00
Onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.00

Der er desuden åbent ved aktiviteter og efter aftale.

Hvordan
Alle er velkomne til at kigge ind. Personale og brugere viser gerne rundt og introducerer nye borgere til værestedets tilbud og fællesskaber. Pårørende, venner og naboer er også velkomne.

Kontakt
Værestedet 76F er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.
Du kan ringe til Værestedet 76F på: 21 78 54 01
Du kan skrive til Banebryderne på: banebryderne@faxekommune.dk

Hvis du vil vide mere
Besøg Værestedet 76Fs Facebookside her.

Krydsfeltet - individuelle og gruppebaserede tilbud

Hvem

Krydsfeltet er et forebyggende tilbud for socialt udsatte.

Hvor

Slagterivej 17, 4690 Haslev.

Hvornår

Hver mandag fra 9:00 til 15.00 og torsdag fra 9:00 til 18:00 er der åben dør på Slagterivej 17, 4690 Haslev.

Fællesskaberne er på forskellige tidspunkter alle hverdage.

Hvordan

Hos Krydsfeltet arbejder vi med borgerens behov på borgerens præmisser. Vi hjælper med kompetenceudvikling og tilbyder sparring på livet, samt akutte problemstillinger i den enkeltes liv. Udgangspunktet er ”Dit liv – dit valg”. Kernen i vores tilbud er fællesskaber – borgerrettede tilbud, hvor borgerne sætter dagsordenen for hvad de vil opnå og hvordan vi sammen når dertil.

Kender du borgere der ønsker en forandring, viser interesse for at være med i et fællesskab, være mere social, eller måske udtrykker behov for at prøve noget nyt, kan du aftale et møde med Krydsfeltet. Du kan måske selv tage med på ét af fællesskaberne med borgeren, for at introducere dem for tilbuddet.

Kontakt

Krydsfeltet er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.

Du kan møde personligt op mandage og torsdage.

Du kan ringe eller sende en besked på tlf. 20 57 47 87.

Du kan skrive til Krydsfeltet på email: krydsfeltet@faxekommune.dk.

Mentorordning - tilbud for udsatte borgere

Hvem

Borgergruppen der modtager støtte efter SL §85 er personer der er udsatte grundet fysiske, psykiske eller/og sociale problemstillinger. Det kunne eksempelvis være personer med psykiatriske diagnoser, senhjerneskade, misbrug og mange andre ting.

Støtten gives med det formål at yde omsorg, støtte og anden hjælp til udvikling af færdigheder.

Hvor og hvornår

Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv.

Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borgeren selv med sin mentor.

Hvordan

Borgere der er interesseret i støtten kan kontakte den afdeling i kommunen der hedder Sundhed, Handicap og Psykiatri. Herefter vil borgeren kommer til en samtale med visitator, og der udarbejdes en udredning som skal afdække, om borger er i målgruppen. Dette kaldes en VUM-udredning (voksen udrednings metoden).

Vurderes borgeren til at være berettiget til hjælpen, vil der ud fra samtalen og borgerens ønsker, udarbejdes en handleplan med indsatsmål, som er grundlag for borgers og mentors samarbejde.

Målene kan både være brede og abstrakte, som f.eks. at støtte borgeren til at udvikle sociale færdigheder, eller få mere struktur i hverdagen. De kan også være meget konkrete, som f.eks. at støtte borgeren i selvstændigt at kunne tjekke E-boks, tage opvasken og lignende. 

Når mentorteamet modtager en bevilling på en ny borger, vil den eller de mentorer der bliver tilknyttet borgeren, tage kontakt.

Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv. Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borger og mentor.

Kontakt

Kontakt Visitation Handikap & Psykiatri på telefon eller email.

Telefon 56 20 30 00

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9:00 til 10:00
Onsdag lukket.

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Gadeteamet - hjemløse, misbrug eller psykosociale problemer

Hvem

Målgruppen er hjemløse og borgere med misbrug eller psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter eller kan rummes i det eksisterende sundheds- eller socialvæsen.

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Hvor

Gadeteamet har base på Søndergade i Haslev, men arbejder i hele Faxe Kommune.

Gadeteamet kan komme hjem til borgerne, men er også opsøgende. De er på gaden, på 'bænken' og på værestederne for at opsøge de borgere, som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.

Gadeteamet rykker også ud, hvis de har modtaget en bekymret henvendelse fra naboer, familie eller offentlige myndigheder. De bestræber sig på at komme inden 5 hverdage.

Hvordan

Gadeteamet består af en sygeplejerske og en socialarbejder.

Sygeplejersken tilbyder vurdering af helbredstilstand og kan give almen sygepleje, sårpleje og lignende.

Socialarbejderen tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud, kan være støttende i kontakten til det offentlige samt i forhold til eventuelle ansøgninger. Herudover kan socialarbejderen tilbyde rusmiddelrådgivning og øreakupunktur (NADA).

Gadeteamet kan formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, for eksempel praktiserende læge, sygehus, Rusmiddelcentret, hjemmesygeplejen eller psykiatrien.

Gadeteamet formål er, at udsatte borgere får

  • relevant behandling af fysiske og psykiske tilstande/sygdomme

  • færre negative følger af misbrug

  • bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand

  • en helhedsorienteret social- og sundhedsindsats

Kontakt

Alle kan henvende sig direkte til de to medarbejdere. De arbejder kun mandage og torsdage i Gadeteamet.

Mia Sørensen, social-sygeplejerske. Telefon: 51206816. Træffes kun mandage og torsdage i dagtimerne. E-mail: misob@faxekommune.dk

Jørgen Olsen, Socialkonsulent. Telefon: 22602002. Træffes bedst mandage og torsdage. E-mail: jol@faxekommune.dk

Er du bekymret for en borger, og som du vurderer skal have akut hjælp, ring da til akutberedskab såsom 112, Akuttelefonen, Psykiatrisk skadestue eller lignende. Klik her for at læse om de akutte tilbud i Region Sjælland

Gældsrådgivning

Gældsrådgivning og retshjælp

Læs mere om muligheder for den gratis økonomisk og juridisk rådgivning via KFUM's Sociale Arbejde på Café Paraplyen 

Generelle informationer om retshjælpen "Råd til Ret": https://www.kfumsoc.dk/projekter/raad-til-ret/ 

Generelle informationer om gældsrådgivningen "På Fode Igen": https://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/ 

Socialt Frikort

Nyt: Det sociale frikort er blevet videreført til den 30. juni 2023.
Alle borgere, der havde et socialt frikort den 31. december 2022, har fået det videreført automatisk.
Læs mere om forlængelsen af forsøgsperioden på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver i en forsøgsperiode fra 2019 til 2020 socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

Hvad er et socialt frikort?

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

Søg om Socialt Frikort i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at søge om Socialt Frikort skal du kontakte Handicap & Psykiatri i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Det gør du ved at ringe til Faxe Kommunes hovednummer i telefontiden.

Telefon 56 20 30 00

Telefontid:

Mandag 9-10
Tirsdag 9-10
Torsdag 9-10
Fredag 9-10

Yderligere information om ordningen

På Socialstyrelsens hjemmeside findes der yderligere information om Socialt Frikort.

Link til Socialstyrelsens side om socialtfrikort findes her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort/socialt-frikort

Socialstyrelsens folder til borgerne om socialt frikort findes her: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

 

NADA - akupunktur mod angst, uro og abstinenser

NADA er et supplerende recovery- eller empowerment program; hvor der bruges øreakupuntur. Metoden støtter personlig udvikling og fremmer brugen af egne ressourcer. Nøgleord: Mental sundhed og stress.

Hvem

Alle borgere i Faxe Kommune.

Hvor

Værestedet Frederiksgade i Haslev

Værestedet 76F i Faxe.

Paraplyen

Krydsfeltet

Gadeteamet: For mere information kontakt Jørgen Olsen på telefon 22 60 20 02 eller på email jol@faxekommune.dk.

Hvornår

Der kan aftales med aktørerne nedenfor, i deres åbningstider (som alle kan findes her i de andre punkter).

Hvordan

NADA er en non-verbal metode med focus på recovery, empowerment samt personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling. Kilde: nada-danmark.d

Socialrådgiverhjælp

En hjælpende hånd

Vi har i marts 2017 oprettet en socialrådgiverfunktion på værestederne i Faxe Sociale Udviklingscenter. Denne funktion har til formål at bistå borgere med råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. Vi fungerer som et bindeled til andre instanser internt i systemet, men også til civilsamfundet i forhold til bl.a. foreningsliv eller arbejde og uddannelse. Hjælpen skal ses som et tilbud, og har fokus på hjælp til selvhjælp, og på at aktivere borgernes egne ressourcer. Således at borgerne bliver i stand til at mestre egen situation.

Vise vej i systemet
Vi forsøger at vise borgeren vej i systemet, hvis borgeren f.eks. er utilfreds med en afgørelse, eller måden en borgers sag er behandlet på. Hvor søger man kontanthjælp eller hvor søger man en mentor? Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have hjælp til at holde op med at drikke eller ryge hash? Hvem kan hjælpe borgere, hvis de føler sig stresset eller deprimeret? Hvor skal borgere henvende sig, hvis de gerne vil have et arbejde eller spille Dart eller lignende i en forening?

Hvilke opgaver løser vi på nuværede tidspunkt
Økonomi: Budget, økonomistyring, kontakt til kreditorer, oprettelse af NemId, bestilling af nyt nøglekort eller hjælp til at udfylde en ansøgningsblanket m.fl.
Boligsituation: Akutliste og se efter bolig
Korrespondance: Læse, forstå eller skrive breve
Fremtidsværksted: Under udvikling

Åbningstider
Vi står som udgangspunkt til rådighed på Værestedet 76F i Faxe og Frederiksgade 6 i Haslev i åbningstiderne (se tider under værestederne). Vi befinder os der, hvor der er behov for råd og vejledning. Du vil derfor kunne finde os ved blomsterkassen, motionscenteret eller i et hyggeligt rum, hvor vi kan tale lidt mere uforstyrret og fortroligt, hvis du har behov for det.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring rådgiverfunktionen på værestederne, kan du kontakte Banebryderne på banebryderne@faxekommune.dk.

Kontaktinformation

Visitation, Handicap & Psykiatri

Telefon: 5620 3000

Mail: teampsykhandi@faxekommune.dk

Adresse:
Søndergade 12, 4690 Haslev

Telefontid:
Mandag, tirsdag: 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag, fredag: 9.00-10.00

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:20