Når vi skal bruge en fuldmagt

I byggesager beder vi ofte om en fuldmagt. Det er med til at sikre ejeren af ejendommen.

Når vi opkræver byggesagsgebyrer, gør vi det altid hos ejendommens tinglyste ejer. Derfor skal vi altid have en fuldmagt fra ejeren, inden vi behandler en byggesager på en ejendom. Derudover er fuldmagten med til at sikre, at vi ikke behandler byggesager på en ejendom, uden ejeren er bekendt med det.

I hvilke sager skal jeg sende fuldmagt?

Du skal sende en fuldmagt i alle de sager, hvor du ansøger om tilladelser eller ændringer til noget på en ejendom, du ikke selv ejer, eller hvor en ejerforening ejer ejendommen.

Hvad skal en fuldmagt indeholde?

En fuldmagt skal indeholde:

  • Ejendommens adresse, matrikelnummer og ejendomsnummer
  • Navn og adresse på ejendommens tinglyste ejere(e)
  • Navn og adresse på ansøger (den som får fuldmagten)
  • Beskrivelse af, hvad der gives fuldmagt til – fx nedrivning eller ansøgning om byggetilladelse
  • Tydelig angivelse af, hvem der har skrevet under – stempler er velkomne
  • CVR-nummer på evt. virksomhed

Hvis fuldmagten udstedes af en administrator, skal det fremgå tydeligt, hvem det er for.

Hvad skal en fuldmagt ikke indeholde?

En fuldmagt må ikke indeholde betingelser eller tidsfrister, da vi ikke har lovhjemmel til at håndhæve disse.

Hvad betyder en fuldmagt for dig som ejer?

Når du skriver under på en fuldmagt, giver du modtageren af fuldmagten ret til at søge på den ejendom hos Faxe Kommune. Du giver lov til, at vi gennemfører en sagsbehandling, træffer en afgørelse og sender en faktura for forbrugt tid til dig.

Vi sender altid fakturaen for byggesagsgebyret til den tinglyste ejer, og fuldmagten må ikke indeholde betingelser om, at vi skal sende fakturaen til andre. Hvis I har en aftale om, at fakturaen skal betales af andre end dig, er det et privatretligt forhold.

Må jeg give fuldmagten videre?

Nej, det må du ikke. Vi skal bruge en fuldmagt direkte fra den tinglyste ejer til den person/virksomhed, der søger.

Kontaktinformation

Byggeteamet

byg@faxekommune.dk

Du kan også ringe på:
5620 3030

i tidsrummet
mandag-onsdag og fredag fra 9.00 til 13.00
torsdag fra 9.00-17.00

Vi har åbent for personligt fremmøde
mandag-onsdag kl. 10.00 til 15.00
torsdag 10.00 til 17.00 og fredag lukket

Opdateringsdato: 08.06.2022 - 10:00