Klima og energi

Klima-, miljø- og naturpolitik, Klimaplan, Varmeplan, Solcelleparker

Klima-, miljø- og naturpolitik

Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik sætter de overordnede rammer for blandt andet kommunens klima- og energiarbejde

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen

Faxe Kommune vil derfor udarbejde en klimaplan indeholdende både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Planens overordnede mål er netto-nuludledning inden 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer på kort, mellemlang og langt sigt. Planen vil indeholde delmål i relation til udledning, samt mål og milepæle for tilpasning, som kan danne grundlag for en vurdering af fremskridt.

Klimaplan

Den nye klimaplan udarbejdes ved Faxe Kommunes deltagelse i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Ny klimaplan for Faxe Kommune forventes færdig i marts 2023.

Varmeplan

Teknik & Miljøudvalget har i 2022 godkendt Varmeplan 2022.

Formålet med varmeplanen er at anvise vejen frem mod en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler som naturgas og olie.

Læs mere under ”Varmeplanlægning”.

Retningslinjer for solcelleparker

Faxe Kommune skal fortsat være en kommune med vindmøller, solcelle- og solvarmeanlæg. Ved planlægning for vedvarende energianlæg skal anlæggenes samlede påvirkning afvejes i forhold til blandt andet naboer, landskaber, natur samt kultur- og bymiljøer.

Byrådet har derfor i 2022 vedtaget nogle administrative retningslinjer for planlægning af solcelleparker i kommunen, som skal supplere retningslinjerne for solcelleparker i Kommuneplan 2021-2033.

Læs mere under "Solcelleparker".

BilagStørrelse
PDF ikon Klima-, miljø- og naturpolitik1.33 MB