DK2020 Klimaplan

Faxe Kommune deltager i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Deltagelse indebærer, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplanen skal vise vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

På kort sigt skal der fastsættes delmål, f.eks. mål for 2030 vedrørende reduktion af udledning af drivhusgasser.

For klimatilpasning skal der fastsættes mål og milepæle for kort (2030) og langt sigt (2050). Mål og milepæle skal kunne bruges til at vurdere klimatilpasnings-fremskridt.

I marts 2023 forventes klimaplanen at være færdig.

Udledning af drivhusgasser

I 2019 var udledningen af drivhusgasser fordelt således mellem de forskellige sektorer i Faxe Kommune:

  • Energi (el- og varmeforbrug): 22 %.
  • Transport: 43 %.
  • Kemiske processer: 6 %.
  • Landbrug: 28 %.
  • Affaldsdeponi, spildevand m.m.: 1 %.

For transportområdet var vejtrafikken årsag til omkring 60 % af udledningen af drivhusgasser, heraf var personbiler årsag til knap 80 % af vejtrafikkens udledning af drivhusgasser. 

 

Faxe Klimaforum

Faxe Klimaforum er et digitalt samarbejds-, inspirations- og orienteringsforum for alle interesserede.

Formålet er at inddrage og spørge borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere til råds om, hvordan Faxe Kommune bør udarbejde klimaplanen, hvilke mål vi bør fastsætte, hvordan vi inddrager de væsentligste interessenter m.m.

Hvis du gerne vil deltage i Faxe Klimaforum, er du derfor meget velkommen til at sende en mail til pojec@faxekommune.dk.

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at Faxe Kommune opbevarer dine kontaktoplysninger og mailadresse til brug i forbindelse med Faxe Klimaforum.

Du kan til enhver tid framelde dig Faxe Klimaforum.

Dine data bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) og Faxe Kommunes persondatapolitik.

Borgermøder

I forbindelse med udarbejdelse af klimaplanen og opfølgning herpå vil der de kommende år blive afholdt forskellige borgermøder, interessentmøder, temamøder m.m..

Her på siden kan du se materiale fra nogle af de afholdte møder.

17. januar 2022: Informationsmøde om klimatilpasning

29. november 2021: Informationsmøde for erhverv om grøn omstilling.

28. september 2021: Informationsmøde om varmeforsyning.

Baggrundsmateriale

I forbindelse med klimaplanen er der udarbejdet eller anvendt forskelligt baggrundsmateriale.