Elbiler og ladestandere

Elbiler

I Faxe Kommune var der den 1. januar 2022 en samlet bestand af personbiler på 19.595 - fordelt på 12.495 benzinbiler, 6.322 dieselbiler, 375 elbiler og 403 plugin hybrider.

På landsplan er der ca. 2,8 mio. personbiler, heraf ca. 100.000 elbiler og ca. 100.000 plugin hybrider.

I Aftale om grøn omstilling af vejtransporten er der forventning om 775.000-1.000.000 grønne biler i 2030.

Ladestandere

Byrådet har 13. oktober 2022 vedtaget en strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Med strategien forsøger vi at sætte retningen for, hvordan vi i fællesskab kan opbygge en god ladeinfrastruktur i Faxe Kommune – en veludbygget ladeinfrastuktur, der til enhver tid opfylder det nødvendige behov hos borgere, erhvervsdrivende, personale, kunder, gæster og turister for opladning af elbiler.

For nuværende er der i Faxe Kommune 12 offentligt tilgængelige ladestandere.

Oversigtskort ladestandere
 

Opdateringsdato: 03.12.2022 - 13:37