Klimaregnskaber

Faxe Kommune som geografi

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se energiforbrug og CO2-udledning for landets kommuner som geografi, jf. Læs også - Energi- og CO2-regnskabet.

Energi- og CO2-regnskabet forventes at blive videreudviklet, så alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på samme måde i kombination med, at flere og flere data medtages i regnskabet.

For Faxe Kommune kan du se data til og med 2019 for sektorerne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand, jf. Læs også - Faxe Kommune.

Faxe Kommune som virksomhed

Faxe Kommune udarbejder hvert år et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed.

Regnskabet bruger vi bl.a. til at målrette vores indsatser for at reducere klimabelastningen i forbindelse med anlæg og drift, indkøb og forbrug.

Opdateringsdato: 29.09.2022 - 08:13