Kystbeskyttelse

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Næsten alle former for kystbeskyttelse kræver en tilladelse fra kommunen, herunder en miljøvurderings-screening.

Det er den enkelte grundejer, som skal etablere og bekoste kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunen kan indlede en sag om kystbeskyttelse, hvis grundejere anmoder herom, eller hvis kommunen finder det formålstjenligt.

Reglerne for kystbeskyttelse fremgår af kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelse af Strandvejen

Faxe Kommune har i 2015-2016 og 2018 forbedret kystbeskyttelsen af Strandvejen i Faxe Ladeplads - henholdsvis syd og nord for Faxe Å.

I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 anførte forligsparterne følgende vedrørende kystbeskyttelse: ”Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af afgørende betydning, at turismebehov med strand og andre faciliteter indtænkes. Der er samlet afsat 9 mio. kr. i perioden 2014-2016 til kystforbedringen.”

I forbindelse med budgetforlig 2016-2019 afsatte Byrådet ekstra 11 mio. kr. til rekreative faciliteter ved Faxe Ladeplads.

Endvidere afsatte Byrådet i 2018 ekstra 3 mio. kr. til etablering af strand.

 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 27.03.2021 - 09:20