Baltic Pipe

Arbejdet med at lave Baltic Pipe er nu i gang. Efter planen sættes den nye gasledning i drift i oktober 2022. Her på siden kan du finde oplysninger om projektet, herunder trafik og støj.

Baltic Pipe er et strategisk infrastrukturprojekt, som har til formål at skabe en ny forbindelse for gasleverancer på det europæiske marked. Her i Faxe Kommune er Energinet i gang med at grave ledninger ned, mens GazSystems står for landføringen nord for Feddet. På Baltic Pipe Projektets hjemmeside kan du læse mere om hele projektet.

Undervejs i projektperioden vil Baltic Pipe informere om aktiviteter, der kan påvirke lokalområdet, før aktiviteterne påbegyndes. Hvis du ønsker at modtage løbende opdateringer på mail med relevant information direkte fra projektet, kan du tilmelde nyhedsbrevet ved at sende en mail til contact@baltic-pipe.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, kan du enten skrive til projektets mailadresse contact@baltic-pipe.dk eller ringe til projektet på telefon 51 61 06 22 på hverdage i tidsrummet kl. 9-15.

Tunnelarbejde i Faxe bugt (maj - august 2021)

Inden for kort tid vil tunnelarbejdet på byggepladsen nær Faxe gå i gang. Ved hjælp af en specialdesignet tunnelboremaskine, der er tilpasset de geologiske forhold i Faxe bugt, vil der blive boret en 1000 meter lang tunnel under skrænten ved kysten, så søledningen kan forbindes med landledningen. Ved at bruge denne metode sikres det, at stranden og skrænten ikke berøres.

Forud er gået intensivt forberedende arbejde, inklusive nivellering, indhegning, anlæg af adgangsvej, etablering af kontorfaciliteter og levering af det nødvendige udstyr. Tunnelboremaskinen er blevet transporteret fra fabrikanten i flere større dele, der ankom lige før påske, og i løbet af de seneste uger er den blevet samlet og gjort klar til brug.

Arbejdet forventes at tage 2-3 måneder og forventes derfor afsluttet i august måned. Selve boreprocessen vil ikke give anledning til mere støj fra byggepladsen, og trafikken vil være på nogenlunde samme niveau som hidtil.

Støj, støv og visuel påvirksning fra byggepladsen nord for Feddet

I november 2020 vil GazSystems for alvor gå i gang med at etablere byggepladsen nær Strandegård og St. Elmuevej. Det betyder, at der vil være øget trafik, og at der også vil være hørbar støj fra tid til anden.

Der vil være støj fra byggepladsen, men støjpåvirkningen vil være meget begrænset. Der er blevet lavet grundige analyser af den potentielle støjpåvirkning for at sikre, at støjniveauet reduceres så meget som muligt uden for almindelig arbejdstid (7-18). En række afværgeforanstaltninger vil sikre, at støjgenerne mindskes, herunder bl.a. lydisolering af udstyr, brug af støjsvagt maskineri og støjskærme, der etableres ved at stable halmballer eller containere, så arbejdsområdet lydisoleres.

Nedenfor kan du se støjpåvirkningen fra byggepladsen i den første fase af projektet (november 2020 – februar 2021). Kortet viser det område, hvor støjen fra anlægsaktiviteterne kan overstige 70 dB. Uden for dette område vil støjniveauerne være lavere.