Byrådets spørgetid

Faxe Byråd holder hver måned byrådsmøde, og du har som borger i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Spørgetiden ligger i starten af byrådsmødet og bortfalder, hvis der ikke er spørgsmål, når mødet går i gang.

Forretningsorden for spørgetid:

 • Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt i Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på 1/2 time.
 • Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt således, at spørgsmålet oplæses af borgmesteren og derefter besvares.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om personen selv.
 • Spørgsmål rettes til borgmesteren, der herefter træffer afgørelse om, hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelsen gives af forvaltningen.
 • Spørgsmål skal være korte, være afgivet indenfor 2 minutter og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsorden, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af det pågældende punkt på dagsorden.
 • Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, afvises.
 • Det tilkommer borgmesteren at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 • Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Husk at du kan se og gense byrådsmøder, hvor du også kan høre spørgsmål og svar fra spørgetiden.

Borgernes spørgsmål og administrationens eventuelle svar fremgå herunder (gældende for byrådsmøder fra 1. januar 2018).

Byrådsmøde 20. december 2022

Der blev stillet følgende spørgsmål i byrådssalen:

Dennis Boye Petersen spurgte til afsatte midler til forebyggelse af hjemløse i Faxe Kommune.
Der blev svaret fra byrådets medlemmer, at det vil blive taget med på næste møde i Socialudvalget.

Dennis Boye Petersen spurgte til Udsatterådets involvering i værdighedspolitikken.
Borgmester Ole Vive (V) svarede, at spørgsmålet indgår i punkt 194 på dagsordenen.

Flemming Olsen spurgte til manglende varme i saunaen i Haslev Svømmehal.
Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet.
 

Byrådsmøde 24. november 2022

Der blev stillet følgende spørgsmål i byrådssalen:

Andreas Stefansen og John Sønder stillede spørgsmål til Omfartsvej i Haslev, som vedrørte punkt 167 på dagsordenen.

Jesper Poulsen, Jørgen Petersen og Mads Rommelhoff stillede spørgsmål til en verserende ansøgning om gyllebeholder på matrikel på Præstøvej.

Som svar på spørgsmålene om VVM-screening af gyllebeholder på Præstøvej har Center for Plan & Miljø lagt en nyhed på kommunens hjemmeside den 19. december 2022. Du kan læse nyheden via linket her

Byrådsmøde 13. oktober 2022

Der blev stillet følgende spørgsmål i byrådssalen:

Andreas Stefansen stillede spørgsmål til Omfartsvej i Haslev, som er en del af punkt 143 på dagsordenen.

Jens Dandanell stillede spørgsmål til omfartsvejen og ramper ved Ulse, som er en del af punkt 143 på dagsordenen.

Sommer stillede spørgsmål til Diskrimination af byrådsmedlem i Faxe Kommune.

Borgmester Ole Vive oplæste endvidere skriftligt indgåede spørgsmål fra:

Christian B. Sørensen om budget til og forventning om igangsættelse af Haslev Svømmehal, som er en del af punkt 143 på dagsordenen, og om forsinkelser til den direkte togforbindelse København-Haslev.

Christian B. Sørensens spørgsmål kan læses i vedhæftede fil.

Byrådsmøde 1. september 2022

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Byrådsmøde 22. juni 2022

Der var modtaget et skriftligt spørgsmål fra Michael Seindal, som blev oplæst af borgmester Ole Vive (V) om tidsbestilling i Borgerservice.

Borgmesteren svarede på mødet.

Læs det skriftlige spørgsmål herunder

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Michael Seindal212.86 KB

Byrådsmøde 30. maj 2022

Jens og Linda Dandanell havde fremsendt skriftligt spørgsmål til byrådet vedr. planlægning af en østlig omfartsvej, som blev oplæst af borgmester Ole Vive. Læs spørgsmålene i bilag.

Jens Dandanell stillede supplerende spørgsmål på byrådsmødet.

Byrådet svarede på mødet.

Christian Bøcker Sørensen stillede spørgsmål til kommunens budgettering, likviditet og regnskab.

Byrådet svarede på mødet.

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Jens og Linda Dandanell73.93 KB

Byrådsmøde 28. april 2022

Anders Franssen stillede to spørgsmål

 • Om byrådets bæredygtige ideer og planer for Faxe Kommune som arbejdsplads.
 • Til klimaaftryk i forhold til den planlagte omfartsvej i Haslev.

Jens Dandanell spurgte til opfølgning på et spørgsmål indgivet i høringsfasen om CO2 beregninger i forbindelse med den planlagte omfartsvej i Haslev.

Byrådet svarede på mødet.

Byrådsmøde 22. marts 2022

Anders Franssen stillede spørgsmål om ​​​​​der er problemer med mobning i Faxe Kommune og/eller i Faxe Byråd?

Byrådet svarede på mødet.

Byrådsmøde 24. februar 2022

Der blev stillet følgende spørgsmål:

Joachim Mottel spurgte om nedlæggelse eller genopslag af naturvejlederstilling.

Mogens Saaby Nielsen spurgte til punkt 21 på dagsorden om procedure for sporstofundersøgelser.

Byrådet svarede på begge spørgsmål på mødet.

 

Byrådsmøde 25. januar 2022

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Byrådsmøde 22. december 2021

Der var modtaget et skriftligt spørgsmål fra Nickolei Granell, som blev læst op af borgmester Ole Vive

At Dansk Center for Undervisningsmiljø ønskes på dagsorden i Børn & Læringsudvalget.

Læs spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Nickolei Granell12.08 KB

Byrådsmøde 25. november 2021

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 14. oktober 2021

Jens Dandanell
Stillede spørgsmål til Punkt 179 på dagsordenen om Faxe Kommuneplan og planlagt anlæggelse af omfartsvej.

Borgmester Ole Vive (V) svarede mundligt på mødet.

Borgmester Ole Vive læste følgende spørgsmål op:

Fra Niels Peter Schack - Eyber
Spørgsmål om udskiftning af vinduer på Midtsjællands Gymnasium. 

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Læs Niels Peter Schack - Eybers skriftlige spørgsmål i vedhæftede bilag.

Byrådsmøde 23. september 2021

Allan Tirsgaard Larsen

Stillede spørgsmål til en nyere indflyttet rockerklub i Finlandsgade, Haslev.

Borgmester Ole Vive (V) svarede mundligt på mødet.

Anders Guldhammer

Stillede spørgsmål til om byrådet handler efter hensigterne i en samskabelses-proces i kommunens administration.

Borgmester Ole Vive (V) svarede mundtligt på mødet.

Læs Anders Guldhammers skriftlige spørgsmål i vedhæftede bilag.

Borgmester Ole Vive læste følgende spørgsmål op:

Fra Charlotte Poulsen

Vedrørende boligmangel i Faxe Kommune.

Borgmester Ole Vive (V) svarede mundtligt på mødet.

Læs Charlotte Poulsens skriflige spørgsmål i vedhæftede bilag.

5 individuelle spørgsmål modtaget fra:
Bo Tureby 
Søren Butzbacker
Thorkild Andersen
Emil Vaabengaard Labuz
Lars Grunnet

Vedrørende punkt 159 på dagsordenen om Masterplan for omfartsvej i Haslev.

Borgmester Ole Vive (V) henviste til de senere drøftelser ved punktets behandling på mødet.

Læs de fem spørgsmål og administrationens svar til Bo Tureby og Emil Vaabengaard Labuzi i vedhæftede bilag.

Fra Lars Rosenmejer

Vedrørende punkt 160 på dagsordenen om Skolestruktur.

Borgmester Ole Vive (V) henviste til de senere drøftelser ved punktets behandling på mødet.

Læs Lars Rosenmejers skriftlige spørgsmål i vedhæftet bilag.

Byrådsmøde 1. september 2021

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 25. juni 2021

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 27. maj 2021

Søren Butzbacker

Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren vedr. motorvejsramper ved Ulse.

Borgmester Ole Vive (V) svarede under mødet og lovede endvidere et skriftligt svar fra administrationen.

Se Søren Butzbackers brev herunder.

Se administrationens skriftlige svar herunder.

Byrådsmøde 29. april 2021

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 25. marts 2021

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 25. februar 2021

Kenni Lars Rasmussen
Vil Faxe Kommune is amarbejde med lokale interessenter styrke indsatsen for den lokale turisme henover foråret og sommeren.

Borgmester Ole Vive (V) og andre byrådsmedlemmer svarede på mødet.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

 

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Kenni Lars Rasmussen182.52 KB

Byrådsmøde 26. januar 2021

Dorthe Rasmussen
Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren vedrørende ny omfartsvej i Haslev.

Borgmester Ole Vive (V) svarede under mødet.

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Dorthe Rasmussen220.27 KB

Byrådsmøde 17. december 2020

Svend Aage Hansen
Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren vedrørende sag 214 på dagsordenen om Karise Haveaffaldsplads.

Borgmester Ole Vive (V) svarede under mødet og lovede et skriftligt svar fra administrationen.

Se Svend Aage Hansens brev herunder.

Se også svar fra administrationen herunder.

Byrådsmøde 12. november 2020

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 8. oktober 2020

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 10. september 2020

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 21. august 2020

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.

Byrådsmøde 11. juni 2020

Pia Backquist

Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren vedr. udlejning af kommunale ejendomme, som kommunen planlægger at sætte til salg.

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtligt svar på mødet.
 

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Pia Backquist224.46 KB

Byrådsmøde 12. maj 2020

Pia Paaske, FOA Sjælland
Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren til punkt 79 på dagsordenen om underskud på regnskab 2019. 

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at spørgsmålene indgår i behandling af punktet på dagsordenen.

Læs Pia Paaskes brev herunder.

BilagStørrelse
PDF ikon Brev fra Pia Paaske417.39 KB

Byrådsmøde 15. april 2020

Peter Hansen
Skriftligt spørgsmål blev oplæst af borgmesteren til rensning af spildevand i det åbne land.

Der blev svaret på spørgsmålene under mødet.

Se Peter Hansens brev herunder.

BilagStørrelse
PDF ikon Brev fra Peter Hansen384.61 KB

Byrådsmøde 12. marts 2020

Der var ingen spørgsmål til spørgetiden.
 

Byrådsmøde 6. februar 2020

John Poulsen
Stillede spørgsmål til punkt 4 på dagsordenen - sag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti vedr. krav til regeringen om direkte tog på ”Lille Syd” og Region Sjællands planer om busdrift på Østbanen.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at spørgsmål indgår i behandling af punktet på dagsordenen.

Svend Aage Hansen
Stillede spørgsmål til Vibeengskolen og orientering til borgerne om status på byggeriets udgifter.
Og spørsmål til punkt 9 på dagsordenen om lånegaranti til Faxe Forsyning A/S og et aktuelt projekt som er i gang.

Borgmester Ole Vive (V) svarede til første spørgsmål, at byggeriet er færdigt og henviste i øvrigt til kommunens pressemeddelelse af 13. december 2019. Til det andet spørgsmål svarede Ole Vive, at det indgår i behandling af punktet på dagsordenen.

Flemming Kristensen
Stillede spørgsmål til ophør af klippekortordningen i budget 2020 og konsekvenserne heraf.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at klippekortordningen er fjernet for borgere, der bor på ældrecentre og at det er et led i et samlet budgetforlig i 2020.

Susanne Henriksen
Stillede spørgsmål til om der er en politik for byrådsmedlemmers oprettelse af facebookgrupper.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at der ikke er en sådan politik, og at byrådsmedlemmer er private personer og er omfattet af ytringsfrihed.

Mette Petersen
Stillede spørgsmål til problemer med skimmelsvamp i almen bolig i Faxe Kommune og kommunens forpligtelse til at sikre handling.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at kommunen selvfølgelig kender sin forpligtelse og også handler på henvendelser. Ole Vive opfordrede spørger til at kontakte ham direkte omkring det aktuelle problem.

Følgende skriftlige spørgsmål blev oplæst af Borgmester Ole Vive (V):

Skriftlig spørger Steen Eintoft
Spørgsmål til punkt 21 og 24 på dagsordenen vedrørende solceller på henholdsvis Tryggevælde Mark og Jomfruens Egede, om arealernes fremtidige zone-klassificering og de følgende grundskyldspromiller og ejendomsvurderinger.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at spørgsmål indgår i behandling af punktet på dagsordenen og har lovet et skriftligt svar.

Du finder Steen Eintofts brev og kommunens svarbrev herunder.

Skriftlig spørger Daniel Blankholm
Spørgsmål til punkt 23 på dagsordenen vedrørende kommuneplan og lokalplan om blandet bolig og erhverv ved Håndværkerskolen i Haslev og konsekvenser af Plan & Kulturudvalgets anbefaling til byrådet om ikke at følge lokalplanændringen.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at spørgsmål indgår i behandling af punktet på dagsordenen.

Du finder Daniel Blankholms brev herunder.

Skriftlig spørger Martin Henriksen
Spørgsmål punkt 24 på dagsordenen vedrørende forslag til høring af kommuneplan og lokalplan for solcelleanlæg ved Jomfruens Egede, om sagen overholder planlovens betingelser.

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at spørgsmål indgår i behandling af punktet på dagsordenen.

Byrådsmøde 12. december 2019

Henning Poulsen
Stillede spørgmål om Faxe Kommune har ansat konsulenter med opgaven, at spare på handicapområdet.

Borgmester Ole Vive svarede på mødet, at nej det har vi ikke.

Knud Schrøder
Stillede spørgsmål til punkt 195 på dagsordenen om procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land.

Borgmester Ole Vive svarede på mødet, at spørgsmålene indgår i behandlingen af punktet på dagsordenen.

Mogens Saaby Nielsen
Stillede spørgsmål til punkt 195 på dagsordenen om procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land.

Borgmester Ole Vive svarede på mødet, at spørgsmålene indgår i behandlingen af punktet på dagsordenen.

Lars Christensen, formand for skolebestyrelsen på Østskolen
Stillede spørgsmål til en konkret korrespondance på Facebook.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 14. november 2019

Jørgen Hansen
Stillede spørgsmål til planstrategi og revidering af kommuneplan. Samt til lokalplan ved EUC-grunden i Haslev. Og afleverede et brev til byrådet.

Borgmester Ole Vive svarede mundtligt på mødet.

Du finder Jørgen Hansens brev herunder.

Henrik Pommergaard Hansen
Stillede spørgsmål til EUC-grunden i Haslev og den fremtidige anvendelse af området som fortsat uddannelsesmulighed.

Borgmester Ole Vive svarede mundtligt på mødet.

Tanja Hestkjær Kristensen, Verden set fra os med psykisk sårbarhed
Stillede spørgsmål til socialområdets sager, og med en opfordring til byrådsmedlemmerne om at svare på borgerhenvendelser.

Borgmester Ole Vive svarede mundligt på mødet, og opfordrede til at sende en mail til ham med de relevante henvendelser.

Erling Hugger Jakobsen
Stillede spørgsmål til afslaget til Håndværkerhøjskolen i Haslev.

Borgmester Ole Vive svarede mundtligt på mødet.

BilagStørrelse
PDF ikon Spørgsmål fra Jørgen Hansen153.2 KB

Byrådsmøde 31. oktober 2019

Lene Ohlin

Spørgsmål til bevarelsen af rute 266, som indgår i sagen på dagsordenen om budget 2020-2023. Der blev afleveret brev og 330 underskrifter til borgmesteren.

Borgmester Ole Vive opfordrede byrådsmedlemmerne til at svare i forbindelse med den senere behandling af punktet.

Breve fra Lene Ohllin finder du herunder.

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til efterskole i Haslev - kommunal støtte til etablering af efterskole.

Svend Aage Hansen afleverede endvidere et brev, som du finder herunder.

Borgmester Ole Vive svarede mundtligt på mødet. Og opfordrede partiernes ordførere til at svare på det i deres taler til budget 2020-2023.

Erling Hugger Jakobsen

Spørgsmål til punkt på dagsordenen om budget 2020-2023 og prisen for gennemførelse af BDO undersøgelsen på ældreområdet. Og spørgsmål til ændring i lukketider på dagtilbudsområdet.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar til BDO undersøgelsen. Og opfordrede byrådsmedlemmerne til at svare i forbindelse med den senere behandling af punktet.

Kaj Christensen

Spørgsmål til punkt på dagsordenen om budget 2020-2023 og besparelsen Mad og Ernæring på ældreområdet.

Borgmester Ole Vive opfordrede byrådsmedlemmerne til at svare i forbindelse med den senere behandling af punktet.

Byrådsmøde 10. oktober 2019

Henning Søder, Foreningen for De Reformramte
Stillede spørgsmål til manglende oplysningspligt og rådgivningspligt i kommunens jobcenter. Samt at der opleves en dårlig harmoni mellem psykiatriområdet og jobcenteret.

Borgmester Ole Vive svarede på mødet, at der vil sikres en bedre orientering og vejledning på hjemmesiden.

Tanja Hestkjær Kristensen, Verden set fra os med psykisk sårbarhed
Orienterede om manglende rettidige svar til borgerne på deres henvendelser. Og havde derudover et ønske om mere personlighed i sagsbehandlingen.

Borgmester Ole Vive opfordrede spørgeren til at sende ham navnene på de borgere som ikke har fået rettidigt svar,  og så vil der blive fulgt op fra administrationens side.

Heidi Zethof
Stillede spørgsmål til retningslinjer for solceller i det åbne land, og spurgte til de enkelte byrådsmedlemmers personlige mening om en rimelig respektlinje mellem solceller og en grundejer.

Borgmester Ole Vive opfordrede de enkelte partier/byrådsmedlemmer til at give et svar direkte til spørgeren.

William Markussen, Haslev Efterskole
Stillede spørgsmål til med hvilken begrundelse Faxe Kommune kan give et etableringstilskud til FGU med hjemsted i Køge Kommune, når der gives afslag til Haslev Efterskole. Borgmesteren har flere gange udtalt at kommunen ikke giver tilskud til private.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Dennis Boye Petersen
Stillede spørgsmål til socialpsykiatrisk rehabiliteringscenter og deres tilbud til socialt samvær.

Borgmester Ole Vive lovede et skriftligt svar fra administrationen.

Læs administrationens skriftlige svar under bilag.

Susanne Henriksen
Stillede spørgsmål til hvilket udvalg der har ansvaret for tilsyn med almenene boligselskaber.

Borgmester Ole Vive svarede at det er Økonomiudvalget.

Mette Petersen
Stille spørgsmål til Jobcenteret - deres sagsbehandling og manglende forståelse for folk med sårbarhed.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Anders Guldhammer
Stillede spørgsmål til virksomhedskulturen og sygefraværet i Faxe Kommune.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar, og lovede et opfølgende skriftligt svar fra administrationen.

Læs administrationens skriftlige svar under bilag.

BilagStørrelse
PDF ikon Svar til Anders Guldhammer118.94 KB
PDF ikon Svar til Dennis Boye Petersen372.72 KB

Byrådsmøde 18. januar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:

Kommunebiler til dækning af kørselsbehov samt kørselsgodtgørelse til kommunens medarbejdere.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:

Statens udflytning af statslige arbejdspladser – hvad har Faxe Kommune gjort for påvirkning.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) redegjorde på mødet for Faxe Kommunes indsatser for tiltrækning af statslige arbejdspladser.

Lis Pedersen, Kulturforeningen UpArt:

Tilskud til Musik- og Kulturfestival 2018 i Faxe Ladeplads.

René Tuekær (L), formand for Plan & Kulturudvalget, svarede på mødet.

Mogens Hallenberg, Frederiksmindevej og
Lis Pedersen, Frederiksmindevej:

Lokalplanen til Royal Unibrew.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet et mundtligt svar til borgerne på mødet. Svaret er ligeledes fremsendt skriftligt.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jens Dandanell, Gisselfeldvej:
Etablering af Baltic Pipe

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 6 på byrådets møde.

Byrådsmøde 26. september 2019

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Byrådsmøde 12. september 2019

Christine Strøm, næstformand i Dagplejens Bestyrelse
Stillede spørgsmål til gennemsigtigheden i den demokratiske procesm, herunder høringsprocessen i forbindelse med en lukket legestue i foråret og i forbindelse med budget 2020-2023. Samt manglende orientering om den udskudte budgetproces.

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtligt svar på mødet.

Svend Aage Hansen
Stillede spørgsmål om byrådet eller de enkelte byrådsgrupper vil gå med om at fremme et projekt om en vejforbindelse fra Faxe Allé til Ulsevej samt ramper ved motorvejen.

Borgmester Ole Vive (V) opfordrede byrådsmedlemmerne til at svare borgeren direkte.

Byrådsmøde 22. august 2019

Kaj Christensen, formand for Ældrerådet
Spørgsmål til Faxe Ældreråds lovpligt som høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, og med en samtidig invitation til et møde mellem Ældrerådet og relevante udvalg, som Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Borgmester Ole Vive opfordrede relevante udvalg til at tage imod invitationen om møde.

Tim Buhr Larsen
Spørgsmål om kommunen har notatpligt ved samtaler med kommunen – både telefoniske og ved møder.
Spørgsmål til overgangen fra barn til voksen. Er det lovligt når voksenteamet tager over fra børneteamet og sletter alle oplysninger.

Borgmester Ole Vive bekræftede at kommunen har notatpligt. og lovede at administrationen følger op på de helt konkrete spørgsmål med et skriftligt svar.

Læs administrationens skriftlige svar til Tim Buhr Larsen under bilag.

Tanja Hestkjær Kristensen, repræsenterer gruppen verden set fra os med psykisk sårbarhed og handicap
Spørgsmål til omgjorte sager i Ankestyrelsen, herunder sagsbehandlernes sagsniveau og sagsbehandlingen på børn og ungeområdet.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmål med et skriftligt svar.

Læs administrationens skriftlige svar til Tanja Hestkjær Kristensen under bilag.

Kjeld Nielsen
Spørgsmål til området ved stationen i Haslev og drøftelser om nedrivning af posthuset, planer om en busterminal, og ønsker til toiletforhold og overdækning til de ventende.

Borgmester Ole Vive orienterede om, at der ikke er truffet beslutning om nedrivning af posthuset og at de nævnte ønsker for området er bemærket.

Mette Petersen
Spørgsmål til sagsbehandlingen på børn og ungeområdet, hvor der blandt andet opleves stave-, og formuleringsfejl i korrespondance.

Borgmester Ole Vive orienterede om at der er igangsat målrettede kurser på det relevante område.

Læs administrationens skriftlige svar til Mette Petersen under bilag.

Torunn Laksafoss
Dialog, læringsstrategi og SKAL-paragraffer foreslås indarbejdet i forslaget om strategi til Fælles om forebyggelse.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Læs administrationens skriftlige svar til Torunn Laksafoss under bilag.

Byrådsmøde 20. juni 2019

Jesper Markmann Reitz
Mangel på ledige parcelhusgrunde i Faxe By.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Michael Kranker
Pkt. 115 på byrådets dagsorden om Facilitetsprojekt.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles sammen med punktet på dagsordenen.

Tanja Hestkjær Kristensen
Børn & ungeområdet i Faxe Kommune og læren i forhold til omgåelse af Ankestyrelsens afgørelser.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Læs svaret til Tanja Hestkjær Kristensen i bilag.

Lene Maarth
Pkt. 116 på byrådets dagsorden om Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles sammen med punktet på dagsordenen.

Torunn Laksafoss
Byrådets holdning til sagsbehandlingen omkring socialpædagogisk støtte.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Læs svaret til Torun Laksafoss i bilag.

Byrådsmøde 23. maj 2019

Henrik Pommergaard
Punkt 92 på dagsordenen - Mulig jordforureningssag.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet indgår i den senere behandling af punktet.

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland
Rehabiliteringens udekørende gruppe og omlægning af rehabiliteringstid.

Borgmester Ole Vive lovede et skriftligt svar fra administrationen.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Pia Paaske i bilag.

BilagStørrelse
PDF ikon svar_til_pia_paaske.pdf45 KB

Byrådsmøde 11. april 2019

Flemming Olsen
Lagerbygning som bruges til beboelse.

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundligt svar på mødet.

Svend Aage Hansen
Punkt 73 på dagsordenen - Stitunnel i Karise - ændrede økonomioverslag.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Byrådsmøde 14. marts 2019

Svend Aage Hansen
Punkt 27 på dagsordenen - Garantistillelse Faxe Affald A/S.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Morten Rasmussen, Teestrup
Punkt 28 på dagsordenen - kollektiv trafik og bevarelse af lokale busruter.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Byrådsmøde 7. februar 2019

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til Faxe Forsyning.

Borgmester Ole Vive henviste spørger til at rette henvendelse til virksomheden.

Morten Egelund Rasmussen

Refererede til Teknik & Miljøudvalgets møde 23/1 vedr. punkt om kollektiv trafik og bevarelse af busrute 266.

Spørger afleverede samtidig et åbent brev til Teknik & Miljøudvalget, som du finder herunder. Brevet er videregivet til Teknik & Miljøudvalgets orientering.

Henning Palm

Spørgsmål til busrute 266.

Borgmester Ole Vive bemærkede at spørgsmålene vedr. busrute 266 videregives til Teknik & Miljøudvalget.

Byrådsmøde 13. december 2018

Peter Christensen

Spørgsmål til sag 201 på dagsordenen "Bevilling fra puljen ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". Hvordan vil kommunen finde frem til berørte borgere, hvis de ikke har kontakt med kommunen.

Spørgsmålet blev behandlet sammen med sagens behandling.

Svend Aage Hansen

Adgangsvejene til og fra Permatopia.

Østskolen, afdeling Karise – om borgerne i Permatopia har førsteret til opskrivning i 0. klasser?

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Spørgsmål til sag 211 – Garantistillelse Faxe Forsyning - med opfordring til at byrådet får undersøgt de samlede garantistillelser til Faxe Forsyning.

Spørgsmålet blev behandlet sammen med sagens behandling.

Susanne Henriksen

Parkering på cykelstierne og politiets manglende bødeudskrivning.

Borgmesteren svarede at politiet er opfordret til at udskrive parkeringsbøder.

Er der planer i Faxe Kommune om at bygge særligt indrettede boliger til astma- og allergiramte.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift om særligt indrettede boliger herunder.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Svar til Svend Aage Hansen473.15 KB
PDF ikon Svar til Susanne Henriksen92.3 KB

Byrådsmøde 15. november 2018

Susanne Henriksen

Hvilke trafikanter der ønskes i byerne - og henviser til nyasfalterede veje i kommunen, hvor vejenes hvide striber er kommet tættere på cykelstier og rabatter.

Lastvognsparkering på den gamle Grøndalsgrund i Haslev.

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Sven Christiansen

Parkeringsinddragelse på Søndergade og Troelstrupvej pga. etablering af cykelsti, og indgav samtidig en klage over, at kommunen har sendt brev herom med et meget kort varsel. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles med punkt 173 på byrådets møde.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Sven Christiansen i bilag.

Flemming Olsen

Dagsordenens pkt. 194 om akutpladser på Lindevejscenteret og sundhedsfagligt personale.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 194 på byrådets møde.

Erling Hugger

Hvilken dato byrådet har besluttet, at der skal være cykelsti på Søndergade og Troelstrupvej. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede under punkt 173, at sagen er behandlet i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018, i Økonomiudvalget den 6. marts 2018 og endeligt godkendt i Byrådet den 15. marts 2018.

Svend Aage Hansen

Hvornår det kan forventes at der laves gode adgangsveje til Permatopia, og med en samtidig opfordring til at inddrage lokalbefolkningen i Karise. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 175 på dagsordenen.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 175 på byrådets møde.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Svend Aage Hansen i bilag.

BilagStørrelse
PDF ikon Svar til Sven Christiansen203.86 KB
PDF ikon Svar til Svend Aage Hansen91.18 KB

Byrådsmøde 11. oktober 2018

Der var ingen spørgsmål i spørgetiden på dagens byrådsmøde.

Byrådsmøde 13. september 2018

Anders Guldhammer

Spørgsmål til byrådets overvejelser og holdning til at modregne i anbragte børns lønindtægt.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) udtrykte sin forventning til, at Socialudvalget vil drøfte forholdet i den kommende tid.

Spørgsmål til de politiske partiers holdning til kommunens image i forhold til en politikers udtalelser i medierne.

Borgmester Ole Vive (V) opfordrede spørger til at stille spørgsmålet som et læserbrev i medierne, og her kan politikerne vælge at give tilkendegive deres holdning.

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til tre sager på dagsordenen med vandområde-projekter (sagerne 132, 133, 134) der ønskes oplyst hvad omkostninger til arbejdstimer og anden administration ifm. projekternes forberedelse udgør.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 23. august 2018

Torunn Laksafoss

Efterspurgte møde med kommunens topniveau omkring personsag.

Der er aftalt møde mellem direktør og centerchef fra relevant fagområde og borgere.

Tim Buhr Larsen

Spørgsmål omkring personsag og overgange fra børn til voksen.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 13. juni 2018

Finn Hansen

Grusgrav i Bjerrede og tilkørsels-/adgangsvej til Bjerredevej.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 15. maj 2018

Helle Olsen

Spørgsmål til uoverensstemmelse mellem Vejdirektoratets og Faxe Kommunes oplysninger om veje og stier i kommunen.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), Formand for Teknik & Miljøudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Erling Hugger Jacobsen

Lokalplan for området ved Håndværkerhøjskolen i Haslev.

René Tuekær (L), Formand for Plan & Kulturudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 11. april 2018

Jørgen Eberhardt

Eventuelle sparede midler ved en evt. konflikt.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Majbritt Egelund Rasmussen, Formand Radikale Venstre

Normeringer på daginstitutionsområdet.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 15. marts 2018

Ole Rahbek, Poppelvej
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej.

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 30 og 31 på byrådets møde.

Mona Thomsen, på vegne af ansatte på Grøndalcenteret Rehabilitering i Haslev

Spørgsmål til driftsreduktion i budgettet 2018 på Grøndalcenteret Rehabilitering.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Der blev senere givet skriftlig svar, som findes herunder:

Byrådsmøde 8. februar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:
Kørselsbehov i kommunale biler kontra lavt kørselsgodtgørelse

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at Økonomiudvalget på deres møde den 30. januar 2018 har anmodet administrationen om en sag til politisk behandling omhandlende økonomiske beregninger om kommunale biler kontra kørselsgodtgørelse samt en opgørelse over de faktisk afholdte udgifter til kørselsgodtgørelse.

Jette Elbrønd, Nymarksvej
Dobbeltsidig parkering forbudt zone på Nymarksvej i Rønnede.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Niels Peter Mogensen
Kantforstærkning og huller i vejen, specielt Dalby i Haslev, og elevantallet i Ungdomsskolen.

Der blev givet et mundtlig svar på mødet.

I skoleåret 2016-2017 var der 1.058 elever i fritidsundervisningen. Herudover var der ca. 250 tilmeldte unge i klubberne.

Nikolaj Lund Jensen, Radikale Venstre:
Udviklingspuljen og brugen heraf.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtlig svar på mødet. Der er ligeledes sendt en skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:
Økonomiudvalgets beslutning om behovsanalyse vedr. Lejerbos forslag om opførelse af almene boliger på Jens Chr. Skous Vej.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 17 på byrådets møde.

Opdateringsdato: 20.12.2022 - 19:09