Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017.

Udsatterådets formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.

Primært dækker dette over:

 • hjemløse
 • misbrugere
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • ensomme

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet i Faxe Kommune


Udpeget af Faxe Kommune
Opsøgende medarbejder
Jørgen Olsen
E-mail: jol@faxekommune.dk
tlf.: 56 20 35 47

Udpeget af Byrådet
Politiker, medlem af Socialudvalget
Michelle Frese (F)
E-mail: frese@faxekommune.dk  
tlf.: 21 26 46 95

Indstillet af værestederne
Værestedet 76F

Dennis Boye Petersen – formand
E-mail: dennisfaxeudsatteraad@gmail.com
Værestedet Frederiksgade
Claus Cubbin
Værestedet Café Paraplyen
Jeanet Stockholm

Indstillet af organisationerne
Hjemløse
(SAND)
Jette Kock
Ensomme, økonomisk udsatte mm.
Hanne Wiingaard (LAP)

Indstillet af boligorganisationer
Jeannie Thorving Hansen

Personligt indstillet
Varny Kruse
Helen Heidi Schulze - næstformand
E-mail: helenschulze004@gmail.com


Udsatterådets sekretær kan også kontaktes ved spørgsmål af mere generel karakter:  

Udsatterådssekretær
Anne Marie Kragholm Skovsgaard
E-mail: amkrs@faxekommune.dk
tlf.: 20 48 97 26

Chef for Handicap & Psykiatri
Troels Permin
E-mail: tperm@faxekommune.dk
tlf. 21 34 28 90

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din eboks til Faxe Kommune, att. Udsatterådet

Mødeplan for Udsatterådet

Udsatterådet afholder møder på følgende datoer i 2023: 

Tirsdag den 10. januar, kl. 16.00 - 19.00 - ekstraordinært møde
Tirsdag den 7. februar, kl. 16.00-19.00
Onsdag den 12. april, kl. 16.00-19.00
Tirsdag den 29. august kl. 16.00-19.00
Mandag den 9. oktober kl. 16.00-19.00 - workshop
Tirsdag den 24. oktober, kl. 16 - 19
Onsdag den 6. december kl. 16.00-19.00

 

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Udsatterådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din MitID klar.

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:18