Eco Valley

Planstrategi

Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede strategi for den langsigtede fysiske planlægning.

Planstrategi 2020

Faxe Byråd vedtog den 11. juni 2020 kommunens nye planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i Vision 2030 og beskriver hvordan den fysiske planlægning kan understøtte byrådets vision. Planstrategi 2020 danner samtidig grundlag for den efterfølgende kommuneplanrevision. Du kan læse mere om byrådets Vision 2030 og Planstrategi 2020 under "Læs også".

Forslag til Planstrategi 2020 har været i høring i perioden fra den 17. februar 2020 til den 19. april 2020. Der kom 10 høringssvar i perioden. Du kan læse både forslag til Planstrategi 2020, de indkomne høringssvar og den politiske behandling i referatet fra byrådets møde - sag nr. 110  https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-11-06-2020 

 

 

 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9
4690 Haslev
E-mail: plan@faxekommune.dk
tlf: 56 20 30 19

Opdateringsdato: 18.11.2021 - 11:14