Ældretilsynet

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • personlig og praktisk hjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • socialpædagogisk bistand
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilsynsbesøg

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 

En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

BilagStørrelse
PDF ikon tilsynsrapport_hylleholtcenteret_15.03.18.pdf592.98 KB
PDF ikon tilsynsrapport_faxe_sundhedscenter_traeningsafdeling_17.05.18.pdf179.63 KB
PDF ikon tilsynsrapport_rehabiliteringscenter_groendal_17.05.18.pdf178.75 KB
PDF ikon tilsynsrapport_solhavecenteret_13.11.18.pdf159.14 KB
PDF ikon tilsynsrapport_lev_vel_27.11.18.pdf180.92 KB
PDF ikon paabud_i_forbindelse_med_tilsyn_lev_vel_27.11.18.pdf162.46 KB
PDF ikon tilsynsrapport_lindevejscenteret_28.2.19.pdf238.56 KB
PDF ikon tilsynsrapport_lev_vel_27.2.19.pdf210.62 KB
PDF ikon paabud_i_forbindelse_med_tilsyn_hos_lev_vel_27.2.19.pdf219.07 KB
PDF ikon dalby_aeldrecenter_tilsynsrapport_30.4.19.pdf811.59 KB
PDF ikon egebjerg_rengoering_tilsynsrapport_16.10.19.pdf205.77 KB
PDF ikon den_selvejende_inst._soendervang.pdf248.4 KB
PDF ikon frederiksgadecenteret_tilsynsrapport_7.8.19.pdf125.63 KB
PDF ikon groendalshusene_tilsynsrapport_27.9.19.pdf139.16 KB
PDF ikon hjemmepleje_vest_tilsynsrapport_8.10.19.pdf222.57 KB
PDF ikon hjemmepleje_oest_tilsynsrapport_7.10.19.pdf170.94 KB
PDF ikon hylleholtcenteret_tilsynsrapport_22.5.19.pdf931.75 KB
PDF ikon kongsted_aeldrecenter_tilsynsrapport_6.8.19.pdf140.02 KB
PDF ikon kongsted_aeldrecenter_tilsynsrapport_8.10.19.pdf183.24 KB
PDF ikon lev_vel_tilsynsrapport_15.5.19.pdf244.54 KB
PDF ikon lev_vel_tilsynsrapport_28.5.19.pdf165.17 KB
PDF ikon lev_vel_ophaevelse_af_paabud_28.5.19.pdf109.1 KB
PDF ikon lev_vel_tilsynsrapport_20.10.19.pdf269.41 KB
PDF ikon lindevejscenteret_tilsynsrapport_28.2.19.pdf238.56 KB
PDF ikon lindevejscenteret_tilsynsrapport_8.8.19.pdf139.24 KB
PDF ikon lottes_rengoering_tilsynsrapport_6.9.19.pdf67.98 KB
PDF ikon lysholm_ridecenter_tilsynsrapport_18.11.19.pdf234.04 KB
PDF ikon plejecenteret_soendervang_tilsynsrapport_31.7.19.pdf129.58 KB
PDF ikon solhavecenteret_tilsynsrapport_8.8.19.pdf122.02 KB
PDF ikon tycho_brahes_vej_tilsynsrapport_8.8.19.pdf134.43 KB
PDF ikon lev_vel_ophaevelse_af_paabud_11.2.20.pdf136.89 KB
Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:22