Aktuelt

Er du kommet i en økonomisk vanskelig situation på grund af de stigende energipriser og høje varme- og elregninger? Så kan kommunen yde hjælp, hvis du ikke selv kan betale udgiften.

Sidder du inde med et godt forslag, som du synes byrådet skal behandle? En ny idé til noget, som hører inden under kommunens virke, ja så er det bare om at komme til tasterne. 
Tidligere skulle du have 791 lokale støtter for at få forslaget på dagsordenen i byrådet. Men nu er det sat ned til 200. 

Hvis du gerne vil blive domsmand eller nævning, så har du nu muligheden for at komme på den grundliste, som domstolene vælger lægdommere fra. Der er ansøgningsfrist 27. februar.