Mundbind til særligt udsatte

Vi udleverer gratis mundbind til særligt udsatte i borgerservice og på jobcentret.

Fra midnat natten til lørdag den 22. august skal man bære mundbind i den kollektive trafik.

Hvis man er på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller er blandt dem, som er socialt udsatte, kan man få udleveret gratis mundbind hos os. 

Man kan få 5-10 mundbind gratis, hvis man henvender sig i jobcentret eller i borgerservice. 

Husk at Sundhedsstyrelsens råd om afstand og god håndhygiejne er de bedste tiltag for at mindste smitten. 

Mundbindet er et supplement men ikke en erstatning - man bør fortsat holde god afstand til hianden og vaske hænder eller spritte hænder ofte. 

 

Opdateringsdato: 07.05.2021 - 10:24