Værd at vide om tuberkulose-sagen

Få svar på spørgsmål om det aktuelle udbrud af tuberkulose i Haslev

Herunder har vi samlet oplysninger om tuberkulose-tilfældene i Haslev.

OBS OBS OBS! Tjek din eboks for indkaldelse til test for tuberkulose. Hvis dit barn er over 15 år, så findes indkaldelsen i deres egen eboks-postkasse.

Kilden til oplysningerne om tuberkulse og behandling af sygdommen stammer fra Sundhedsstyrelsen, hvor du kan læse meget mere.

Hvad er der sket i tuberkulose-sagen?

En elev i 9. klasse på Midtskolens afdeling Sofiendal fik 8. november konstateret tuberkulose i udbrud.

Eleven kom straks i behandling, og blev væk fra skolen, indtil risiko for at smitte andre var væk.
Det er uvist, hvor længe eleven har været syg af tuberkulose.

Midtskolen kontaktede straks lunge- og infektionsmedicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus, som tager sig af opsporing og behandling af tuberkulose i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Embedslægen).
Roskilde Sygehus begyndte herefter screening af elever og lærere, som man ud fra en professionel, specialiseret lægefaglig vurdering skønnede, havde været udsat for smitterisiko.

Resultaterne af de prøver kom til skolen efter endt juleferie.

Tuberkulose-bakterier vokser langsomt, derfor kan man først konstatere, om nogen er smittet efter to-tre måneder. Derfor kan der komme flere tilfælde til i takt med at flere nu bliver undersøgt.

Men ingen er i dag syge af tuberkulose.

Alle de sammenlagt 23 tilfælde, man har konstateret indtil videre, er ”latent smittede”. De smitter ikke.
De er i forebyggende behandling, så de ikke udvikler tuberkulose i udbrud.

Er der styr på situationen?

Er der styr på situationen?
Ja.

Status er, at der måske nok er mange smittede, men ingen af dem smitter i dag.

Infektions- og lungemedicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus har indkaldt eleverne i den 9. klasse, hvor der i november blev konstateret et tilfælde af tuberkulose i udbrud.

Derudover er elever i linjefagsklassen og lærerne tilbudt undersøgelse for tuberkulose.

Da man fandt temmelig mange tilfælde af smittede - "latent smittede" (det vil sige, at de ikke smitter andre) bredte Roskilde Sygehus kredsen ud, så også parallelklassen og elever fra ungdomsskolen blev tilbudt undersøgelse.

Hvis det skulle vise sig, at der også er mange smittede her, vil sygehuset udvide kredsen yderligere.

Ambulatoriet opfordrer til at søge egen læge, hvis man gennem længere tid har haft hoste og feber. Tal eventuelt med lægen om tuberkulose.
Lægerne i Haslev er opmærksomme på situationen i Haslev.

TV Øst har lavet dette indslag om sagen:

Se indslaget her:

 

 

 

Hvad er tuberkulose?

Tuberkulose er en infektionssygdom og skyldes smitte med en bakterie. Tuberkulose kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre. En person med tuberkulose i lungerne smitter ved hoste.

Det er primært personer, der bor sammen med den syge, der er i risiko for at blive smittet.
Raske personer er meget lidt modtagelige for at blive syge af tuberkulosebakterien, men hvis man i forvejen er svækket for eksempel af anden sygdom, bliver man lettere syg.

 

Hvad er symptomerne på tuberkulose?

De karakteristiske symptomer på lungetuberkulose hos børn og voksne er hoste, vægttab, nattesved, opspyt og træthed.

Hos små børn er symptomerne dårlig trivsel, feber, træthed og hoste.
Hvis man har hostet i mere end cirka 3 uger, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man går til læge.

Hvordan behandler man tuberkulose?

Behandling for tuberkulose foregår via sygehuset.

Tuberkulose bliver behandlet i seks måneder. Hvis man har lungetuberkulose vil man efter cirka 14 dages behandling ikke længere kunne smitte andre.

Man behandler tuberkulose med fire slags antibiotika i de første tre måneder, og går derefter over til at behandle med to slags antibiotika i de efterfølgende tre måneder.
Det er vigtigt behandlingen følges. I modsat fald er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige (resistente), hvilket gør den efterfølgende behandling langvarig og besværlig.

 

Er dine børn vaccineret mod tuberkulose?

Nej.
Vaccination mod tuberkulose (Calmettevaccination) er ikke givet rutinemæssigt i Danmark siden 1974, fordi sygdommen nu er sjælden.

Hvem sørger for, at de rigtige personer bliver undersøgt?

Midtskolen har kontaktet Roskilde Sygehus’ lungemedicinske ambulatorium, der sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed (det man tidligere kaldte embedslægen) har ansvaret for at håndtere smitsomme sygdomme som tuberkulose.  

Efter skolens kontakt med Roskilde Sygehus har sygehuset kontaktet alle, der kan have risiko for at være blevet smittet og sørget for, at der bliver foretaget de undersøgelser, der er nødvendige.
Det er således ikke skolen, som bestemmer hvem der skal tilbydes undersøgelse.

Tilbuddet om undersøgelse sker på baggrund af en specialiseret, professionel lægefaglig vurdering i dialog med skolen, som ved hvilke elever, der har været tæt på hinanden over længere tid.

Skolen har efter nøje aftale med lungemedicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus orienteret de elever og deres forældre, som sygehuset anbefalede at orientere.
Har man været udsat for smitte, tilbydes man enten røntgenundersøgelse af lungerne eller en test, som kan afsløre, om man er blevet smittet med tuberkulosebakterien.

Bør jeg få mit barn undersøgt nu?

Nej.

Hvis dit barn er sund og rask, er der ingen grund til at blive undersøgt for tuberkulose.
Det er ved længerevarende hoste i cirka tre uger, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man går til lægen for at få undersøgt, om man kan have lungetuberkulose.

Hvis Roskilde Sygehus har kontaktet dig med opfordring til at blive undersøgt, opfordrer vi kraftigt til, at du tager imod tilbuddet. Hvis du har fået tilbuddet, så er det fordi lægerne vurderer, at dit barn kan have været udsat for smitte.

Opdateringsdato: 29.01.2019 - 10:35