Lokale verdensmålsindsatser

Lokalt i kommunen arbejdes der med verdensmålene hos mange forskellige og på mange forskellige måder.

Her er blot nævnt nogle eksempler til orientering og eventuel inspiration.

Verdensmål Udvalget

Et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg - Verdensmål Udvalget - var nedsat til og med juni 2021. Udvalgets opgave var med afsæt i verdensmålene og involvering/inddragelse af borgere og erhvervsliv at komme med forslag til lokal forankring af verdensmål.

Referater fra møder i Verdensmål Udvalget kan du se på kommunens hjemmeside under Dagsordener og referater.

Udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget og Økonomiudvalgets beslutninger kan du se under referat fra Økonomiudvalgets møde den 18. november 2021, sag nr. 244. 

Faxe Kommunes skoler

Skolerne har også fokus på verdensmålene.

Skolerne er gået sammen om batteriindsamlingen "Genanvenner", og for skoleåret 20/21 vil skolerne samarbejde om temaerne "affalds-/ressourcesortering" og "genbrug".

Kommunale politikker, strategier og planer

De kommende år integreres verdensmålene i de kommunale politikker, strategier og planer, hvor dette giver mening.

Foreløbigt er verdensmål og bæredygtig udvikling forsøgt integreret i forbindelse med arbejdet med ny kultur- og fritidspolitik, planstrategi, kommuneplan og klima-, miljø- og naturpolitik.

I debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitik var anført relevante verdensmål i forsøget på at se vores egen lokale indsats i en global sammenhæng.