De ti demenstegn

  • Svækket hukommelse
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med sproget
  • Manglende orientering i tid og sted
  • Dårlig eller nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Ting forkerte steder
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændringer i personlighed
  • Mangel på initiativ

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i din tidlige fase.

Kontaktinformation

Demenskonsulenterne
Telefon: 5620 4990

Frirumsmedarbejderne
Mette: 2484 7442
Ulla: 5170 9102

Demenstræningsterapeuterne
Katja: 2926 0999
Dorte: 2926 0883

Leder af Demensenheden 
Marion Pihl Jensen
Telefon: 2345 8075

Opdateringsdato: 31.03.2022 - 15:04