Plejehjem

For dig, der har et stort behov for pleje og omsorg i alle døgnets timer.

Det er Faxe Kommunes mål at tilbyde ældre eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes behov. 

Faxe Kommune har i alt ni plejehjem, der er placeret i Haslev, Dalby, Faxe Ladeplads, Rønnede, Faxe og Karise. 
Du skal visiteres til en bolig på et plejehjem ved at kontakte Visitation Pleje.

Vil du læse mere om de enkelte plejehjem, kan du besøge Plejehjemsoversigten, hvor du finder billeder, beskrivelser af boliger, dagligdagen på plejehjemmene m.m.

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvem kan få tildelt en bolig på et plejehjem?

Du skal opfylde følgende kriterier få at kunne få tildelt en plejebolig: 

  • Du har en i væsentlig grad fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Det skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation
  • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler
  • Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses
  • Det skal bedre din mulighed for socialt samvær
  • Du skal have brug for, at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale
  • Du skal have et omfattende behov for fysisk og/eller psykisk pleje
  • Du skal have et omfattende behov for tilsyn/observation

Kontakt Visitation Pleje, hvis du har spørgsmål. 

Hvordan søger jeg?

Ansøgning om en bolig på et plejehjem foregår ved henvendelse til Visitation Pleje, der foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov. 

Der bliver aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.
Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Plejehjemmene i Faxe Kommune

Her kan du se en liste over kommunens ni plejehjem: 

Plejehjemmet Grøndalshusene 
Grøndalsvej 25-33
4690 Haslev
Tlf. til leder Linda Dahl: 5620 4669

Plejehjemmet Frederiksgade
Frederiksgade 8
4690 Haslev
Tlf. til leder Susanne Jensen: 2477 9883

Plejehjemmet Dalby 
Sneholmgårdsvej 20A
4690 Haslev 
Tlf. til leder Anne Holger Christensen: 3062 5723

Plejehjemmet Tycho Brahes Vej 
Tycho Brahes Vej 2
4690 Haslev
Tlf. til leder Kristina Strange: 5620 4602

Plejehjemmet Lindevej 
Lindevej 13B
4640 Faxe 
Tlf. til leder Jane Bezzel Svendsen: 5620 4104

Plejehjemmet Søndervang 
Præstøvej 1
4640 Faxe 
Tlf. til leder Niclas Fuglø: 2172 9767
Plejehjemmet Søndervang er en selvejende institution.
Se Plejehjemmet Søndervangs hjemmeside her. 

Plejehjemmet Hylleholt 
Teglhaven 40A
4654 Faxe Ladeplads
Tlf. til leder Tinapil Jørgensen: 5620 4915

Plejehjemmet Solhaven 
Græsvej 1
4653 Karise 
Tlf. til leder Lone Bækø: 5620 4940

Plejehjemmet Kongsted 
Møllevej 68
4683 Rønnede 
Tlf. til leder Charlotte Dinesen: 2028 2142

Læs mere om plejehjemmene på Plejehjemsoversigten. 

Hvor længe skal jeg vente på en ledig bolig?

Du har to muligheder, når du søger en bolig på et plejehjem. Du kan søge bredt efter plejeboliggarantien eller med specifikke ønsker til boligen. 

Hvis du søger efter plejeboliggarantien
Hvis du søger bredt efter plejeboliggarantien. Det vil sige, at du søger den bolig, der først bliver ledig. Her er der kort ventetid.

Hvis du har specifikke ønsker til den plejebolig, du søger
Hvis du ønsker et specifikt plejehjem eller har særlige krav til en plejebolig, skal du søge efter fritvalgsordningen. Her kan der være lidt længere ventetid. 

Hvad hvis jeg siger nej til den bolig, jeg bliver tilbudt?
Hvis du siger nej til en bolig, du bliver tilbudt, så bliver du på ventelisten. 

Hvor er der demensboliger?

Der er demensboliger på Plejehjemmet Grøndalshusene og Plejehjemmet Kongsted. Disse boliger er målrettet borgere med svær demens. 

På en række af kommunens andre plejehjem er der ligeledes demensegnede boliger, som er målrettet borgere med mild til moderat demens. 

Læs mere om plejehjemmene med demensboliger på plejehjemsoversigten. 

Hvad koster det?

Den månedlige husleje før eventuel boligydelse varierer. Kontakt Visitation Pleje for mere information. 

Dertil kan du tilkøbe forskellige typer af servicepakker. Læs mere om servicepakker og takster her. 

Ønsker du en plejebolig i en anden kommune end hvor du bor?

Tilflytning til Faxe Kommune
Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en plejebolig i Faxe Kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.
Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe Kommune. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Fraflytning til anden kommune
Det er et krav, at du er visiteret til en plejebolig af Visitation Pleje og Hjælpemidler i Faxe Kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Hvis du ønsker at klage

Du kan klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen på din ansøgning. 
Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe Kommune, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21