Grunde til salg

Her kan du finde information om de erhvervs- og parcelhusgrunde Faxe Kommune har til salg lige nu.

Tyttebærvej, Faxe Ladeplads - nyudstykkede parcelhusgrunde

Faxe Kommune udbyder 13 attraktive parcelhusgrunde til salg. Grundene er omgivet af en naturbeskyttet sø og flotte naturomgivelser. Nærmere oplysninger om grundene kan fås ved henvendelse til danbolig Faxe

Salgs information om grundene: 

Tyttebærvej 1

Tyttebærvej 2

Tyttebærvej 17

Tyttebærvej 19

Tyttebærvej 21

Tyttebærvej 23

Tyttebærvej 26

Tyttebærvej 28

Tyttebærvej 30

Tyttebærvej 34

Tyttebærvej 36

Tyttebærvej 38

 


 

 

 

Maltvej 10, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 716 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 100.000 kr. Grunden er ikke byggemodnet.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Grønlandsgade 11 og 18, 4690 Haslev - erhvervsgrunde

Faxe Kommune er ved at få udstykket erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, i to mindre erhvervsgrunde.

Grønlandsgade 11 er en erhvervsgrund på 6.792 m² og udbydes til en vejledende pris på 105 kr. ekskl. moms pr. m2, i alt 713.160 kr. ekskl. moms.

Grønlandsgade 18 er en erhvervsgrund på 6.335 m² og udbydes til en vejledende pris på 90 kr. ekskl. moms pr. m2, i alt 570.150 kr. ekskl. moms. Der ligger en naturbeskyttet sø på grunden og et lavspændingsjordkabel i jorden, hvorfor m²-prisen for denne grund er lidt lavere.

Begge grunde er byggemodnede og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grundene kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Bemærk der må ikke etableres bolig på grundene. 

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

 

Industriparken 25, Faxe - erhvervsgrund

Faxe Kommune udbyder erhvervsgrund i Faxe til salg. Grunden er på  ca. 11.300 m2 og udbydes til en vejledende pris på 744.000 kr. ekskl. moms.  

Grunden, der ikke er byggemodnet, kan ifølge lokalplan anvendes til industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Der må ikke etableres bolig i forbindelse med virksomheden.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan ses i bilagene og derudover fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

Kærsvænget 9, 4640 Faxe

Faxe Kommune udbyder grund til salg ved St. Torøje. Grunden er på 547 m2 og udbydes til en pris på 8.205 kr. Grunden sælges uden byggeret. Der er et beskyttet dige i det nordlige skel, der ikke må foretages ændringer i.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår, kan ses i bilagene og derudover fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 56 20 36 89.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til: 

Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

Kontaktinformation

Lykke Outzen

Direktionssekretariatet

outze@faxekommune.dk

5620 3689

Opdateringsdato: 11.01.2023 - 13:47