Faxe Kommunes Værdighedspolitik

Faxe Kommunes værdighedspolitik blev vedtaget af byrådet i oktober 2018 og gælder frem til 2022

Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og skal
medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for pleje og omsorg af vores mest sårbare
ældre. Politiken skal samtidigt understøtte Faxe Kommunes ønske om, at det skal
være trygt at blive ældre i Faxe Kommune.

Værdighedspolitikken er blevet til på baggrund af Finansloven for 2016 og revideres
hvert 4. år i forbindelse med en ny valgperiode. Politikken skal styrke arbejdet med
at sikre alle ældre borgeres værdighed under følgende seks temaer: Livskvalitet,
selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring, en værdig
død samt pårørende. På den baggrund er det Faxe Kommunes målsætning, at vi, i sammenspil
med borgerne, deres pårørende og de frivillige, er med til at skabe et meningsfuldt
og værdigt ældreliv.

BilagStørrelse
PDF ikon Værdighedspolitik 2018-22.pdf4.98 MB
Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21