Tilsynsrapporter Socialområdet

Her kan du finde links til tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst og Styrelsen for Patientsikkerhed for Socialområdet, dvs. bosteder, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven

Socialtilsyn Øst

Alle tilsyn kan findes på tilbudsportalen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Reaktivt tilsyn på Socialpædagogisk Center - tilsynsrapport findes nedenstående